نماد اعتماد الكترونیكی
نظرسنجی آنلاین
به نظر شما طراحی سایت جدید در چه سطحی می باشد ؟
اوقات شرعی
اخبار و رویدادهای مجتمع
ادامه فعالیت قرائت خانه های مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال جدیدادامه فعالیت قرائت خانه های مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال جدید
ادامه فعالیت قرائت خانه های مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال جدید ادامه...

برگزاری کلاسهای نوروزی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری کلاسهای نوروزی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری کلاسهای نوروزی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان سوم ریاضی دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان سوم ریاضی دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان سوم ریاضی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

استقبال از بهار در سال نو در دبیرستان پسرانه دوره دوماستقبال از بهار در سال نو در دبیرستان پسرانه دوره دوم
استقبال از بهار در سال نو در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم با حضور مدیر و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزدبرگزاری صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم با حضور مدیر و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد
برگزاری صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم با حضور مدیر و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد ادامه...

خنده را قسمت کنیم، شاید فردا برای کمک دیر باشد ...خنده را قسمت کنیم، شاید فردا برای کمک دیر باشد ...
خنده را قسمت کنیم، شاید فردا برای کمک دیر باشد ... ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم از انجمن فیزیکبازدید دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم از انجمن فیزیک
بازدید دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم از انجمن فیزیک ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

حلقه صالحین دبیرستان دخترانه دوره دومحلقه صالحین دبیرستان دخترانه دوره دوم
حلقه صالحین دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اعزام دانش آموزان برگزیده دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات معارف اسلامی ناحیهاعزام دانش آموزان برگزیده دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات معارف اسلامی ناحیه
اعزام دانش آموزان برگزیده دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات معارف اسلامی ناحیه ادامه...

برگزاری آزمون مبتکران مرحله ششم در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون مبتکران مرحله ششم در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون مبتکران مرحله ششم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولسفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

گرامیداشت روز درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولگرامیداشت روز درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
گرامیداشت روز درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اعزام برگزیدگان هنرهای تجسمی دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات مرحله ناحیهاعزام برگزیدگان هنرهای تجسمی دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات مرحله ناحیه
اعزام برگزیدگان هنرهای تجسمی دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات مرحله ناحیه ادامه...

انتخا دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول برای کنفرانس مسابقات معارف مرحله ناحیهانتخا دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول برای کنفرانس مسابقات معارف مرحله ناحیه
انتخا دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول برای کنفرانس مسابقات معارف مرحله ناحیه ادامه...

انجمن خیریه دانش اموزی دبیرستان دخترانه دوره دومانجمن خیریه دانش اموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم
انجمن خیریه دانش اموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و امتحانات هماهنگ کشوری پایه چهارم سال تحصیلی 94-93برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و امتحانات هماهنگ کشوری پایه چهارم سال تحصیلی 94-93
برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و امتحانات هماهنگ کشوری پایه چهارم سال تحصیلی 94-93 ادامه...


برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و نوحه سرایی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و نوحه سرایی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و نوحه سرایی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیهشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه ادامه...

سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه دوره اولسفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه دوره اول
سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

شور نیکو کاری ،اکرام فاطمی و همبستگی اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره اولشور نیکو کاری ،اکرام فاطمی و همبستگی اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره اول
شور نیکو کاری ،اکرام فاطمی و همبستگی اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون استعداد تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری آزمون استعداد تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری آزمون استعداد تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون تیمز در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون تیمز در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون تیمز در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اولین کارگروه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گردید.اولین کارگروه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گردید.
اولین کارگروه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گردید. ادامه...

برگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

بازدید دانش آموزان سوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از دانشکده های مختلف دانشگاه تهرانبازدید دانش آموزان سوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از دانشکده های مختلف دانشگاه تهران
بازدید دانش آموزان سوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از دانشکده های مختلف دانشگاه تهران ادامه...

اهدای جوائز به تیم برتر مسابقات فوتسال در دبیرستان دخترانه دوره دوماهدای جوائز به تیم برتر مسابقات فوتسال در دبیرستان دخترانه دوره دوم
اهدای جوائز به تیم برتر مسابقات فوتسال در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات دوومیدانیشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات دوومیدانی
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات دوومیدانی ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات سرودشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات سرود
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات سرود ادامه...

بزرگداشت هفته تربیتی در دبیرستان دخترانه دوره دومبزرگداشت هفته تربیتی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
بزرگداشت هفته تربیتی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه هم اندیشی و تجلیل از نیروهای خدماتی دبیرستان های وابسته به موسسهجلسه هم اندیشی و تجلیل از نیروهای خدماتی دبیرستان های وابسته به موسسه
جلسه هم اندیشی و تجلیل از نیروهای خدماتی دبیرستان های وابسته به موسسه ادامه...

اردوی درون استانی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوماردوی درون استانی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
اردوی درون استانی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

تجلیل از مربیان پرورشی دبیرستان پسرانه دوره اولتجلیل از مربیان پرورشی دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از مربیان پرورشی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تجلیل از برگزیدگان المپیاد ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اولتجلیل از برگزیدگان المپیاد ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از برگزیدگان المپیاد ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی برای پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی تفریحی برای پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری اردوی تفریحی برای پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

صبحانه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحانه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحانه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره دوم
از دانش آموزان برتر در نیم سال اول تحصیلی تقدیر شد ادامه...

جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره اول با شکوه خاصی برگزار گردیدجشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره اول با شکوه خاصی برگزار گردید
جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره اول با شکوه خاصی برگزار گردید ادامه...

برگزاری بازی دوستانه فوتسال بین تیم کلاس دوم ریاضی الف با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری بازی دوستانه فوتسال بین تیم کلاس دوم ریاضی الف با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری بازی دوستانه فوتسال بین تیم کلاس دوم ریاضی الف با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

‌اهداء جوائز به نفرات برتردبیرستان پسرانه دوره دوم در آزمون های هفتگی و قلم چی در بهمن ماه‌اهداء جوائز به نفرات برتردبیرستان پسرانه دوره دوم در آزمون های هفتگی و قلم چی در بهمن ماه
‌اهداء جوائز به نفرات برتردبیرستان پسرانه دوره دوم در آزمون های هفتگی و قلم چی در بهمن ماه ادامه...

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی سال 94اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی سال 94
اطلاعیه شماره یک ثبت نام آزمون ورودی مدارس متوسطه دوره اول ادامه...

ثبت نام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم برای کنکور سراسری سال 1394ثبت نام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم برای کنکور سراسری سال 1394
ثبت نام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم برای کنکور سراسری سال 1394 ادامه...

برگزاری نمایشگاه عکس انقلابی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری نمایشگاه عکس انقلابی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری نمایشگاه عکس انقلابی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره دوم با شکوه خاصی برگزار گردیدجشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره دوم با شکوه خاصی برگزار گردید
جشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره دوم با شکوه خاصی برگزار گردید ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقه به مناسبت ایام الله دهه فجر در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری مسابقه به مناسبت ایام الله دهه فجر در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری مسابقه به مناسبت ایام الله دهه فجر در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقه مشاعره در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری مسابقه مشاعره در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری مسابقه مشاعره در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقات ورزشی جام دهه فجر در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مسابقات ورزشی جام دهه فجر در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مسابقات ورزشی جام دهه فجر در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

آذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام اللله دهه فجردر دبیرستان دخترانه دوره اولآذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام اللله دهه فجردر دبیرستان دخترانه دوره اول
آذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام اللله دهه فجردر دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در اردوی مشهد مقدسشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در اردوی مشهد مقدس
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در اردوی مشهد مقدس ادامه...

تشکیل جلسه کار گروه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه کار گروه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه کار گروه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

گرامیداشت ایام الله دهه فجر در دبیرستان دخترانه دوره دومگرامیداشت ایام الله دهه فجر در دبیرستان دخترانه دوره دوم
گرامیداشت ایام الله دهه فجر در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه هم اندیشی معاونین ومشاورین دبیرستان های دوره اول پسرانه و دخترانهجلسه هم اندیشی معاونین ومشاورین دبیرستان های دوره اول پسرانه و دخترانه
جلسه هم اندیشی معاونین ومشاورین دبیرستان های دوره اول پسرانه و دخترانه ادامه...

جلسه هم اندیشی مدیران و معاونین هماهنگی دبیرستان های دوره اول و دوم پسرانه و دخترانهجلسه هم اندیشی مدیران و معاونین هماهنگی دبیرستان های دوره اول و دوم پسرانه و دخترانه
جلسه هم اندیشی مدیران و معاونین هماهنگی دبیرستان های دوره اول و دوم پسرانه و دخترانه ادامه...

اعتراض به توهین روزنامه نگار فرانسوی به پیامبر اکرم در دبیرستان دخترانه دوره دوماعتراض به توهین روزنامه نگار فرانسوی به پیامبر اکرم در دبیرستان دخترانه دوره دوم
اعتراض به توهین روزنامه نگار فرانسوی به پیامبر اکرم در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

گرامیداشت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام در دبیرستان دخترانه دوره دومگرامیداشت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام در دبیرستان دخترانه دوره دوم
گرامیداشت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه انتظامات دبیرستان دخترانه دووره دومجلسه انتظامات دبیرستان دخترانه دووره دوم
جلسه انتظامات دبیرستان دخترانه دووره دوم ادامه...

برگزاری کلاس آسیب های اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری کلاس آسیب های اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری کلاس آسیب های اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

آذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام اللله دهه فجر و گرامیداشت 12 بهمن در دبیرستان پسرانه دوره اولآذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام اللله دهه فجر و گرامیداشت 12 بهمن در دبیرستان پسرانه دوره اول
آذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام اللله دهه فجر و گرامیداشت 12 بهمن در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

آذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام الله دهه فجر در دبیرستان پسرانه دوره دومآذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام الله دهه فجر در دبیرستان پسرانه دوره دوم
آذین بندی مدرسه و گرامیداشت ایام الله دهه فجر در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

محتوای چهارمین مسابقات قرآنی آنلاینمحتوای چهارمین مسابقات قرآنی آنلاین
محتوای چهارمین مسابقات قرآنی آنلاین ادامه...

برگزاری اردوی اصفهان دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری اردوی اصفهان دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری اردوی اصفهان دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات درس هایی از قرآن و مسابقات آنلاین در دبیرستان پسرانه دوره اولتقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات درس هایی از قرآن و مسابقات آنلاین در دبیرستان پسرانه دوره اول
تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات درس هایی از قرآن و مسابقات آنلاین در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

شرکت تیم دبیرستان پسرانه امام حسین دوره اول در مسابقات فوتسال ناحیهشرکت تیم دبیرستان پسرانه امام حسین دوره اول در مسابقات فوتسال ناحیه
شرکت تیم دبیرستان پسرانه امام حسین دوره اول در مسابقات فوتسال ناحیه ادامه...

برگزاری کلاس خلاق در زمینه کار و فناوری در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری کلاس خلاق در زمینه کار و فناوری در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری کلاس خلاق در زمینه کار و فناوری در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اردوی 3 روزه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولاردوی 3 روزه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
اردوی 3 روزه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه اعضای شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه اعضای شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه اعضای شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

معرفی همیاران دبیرستان پسرانه دوره دوممعرفی همیاران دبیرستان پسرانه دوره دوم
معرفی همیاران دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

اهدای جوایز به نفرات برتر آذر و دی ماه در دبیرستان پسرانه دوره دوماهدای جوایز به نفرات برتر آذر و دی ماه در دبیرستان پسرانه دوره دوم
اهدای جوایز به نفرات برتر آذر و دی ماه در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

اردوی تفریحی دانش اموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم اردوی تفریحی دانش اموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم
اردوی تفریحی دانش اموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه مشاوره رئیس هیئت مدیره با دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره اول در مراسم صبحگاهجلسه مشاوره رئیس هیئت مدیره با دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره اول در مراسم صبحگاه
جلسه مشاوره رئیس هیئت مدیره با دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره اول در مراسم صبحگاه ادامه...

برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

شروع کلاسهای آداب معاشرت در نیمسال دوم در دبیرستان پسرانه دوره دومشروع کلاسهای آداب معاشرت در نیمسال دوم در دبیرستان پسرانه دوره دوم
شروع کلاسهای آداب معاشرت در نیمسال دوم در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقه تیمی ریاضی (تورنی تیم) در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقه تیمی ریاضی (تورنی تیم) در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقه تیمی ریاضی (تورنی تیم) در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه ی شورای مشترک مدارس دوره دوم دبیرستان برگزار شدجلسه ی شورای مشترک مدارس دوره دوم دبیرستان برگزار شد
جلسه ی شورای مشترک مدارس دوره دوم دبیرستان برگزار شد ادامه...

برگزاری مسابقه فوتسال دوستانه بین تیم دبیرستان شاهد افشار و دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مسابقه فوتسال دوستانه بین تیم دبیرستان شاهد افشار و دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مسابقه فوتسال دوستانه بین تیم دبیرستان شاهد افشار و دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه مشاورین دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه مشاورین دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه مشاورین دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تشکیل کمیته عمرانی ومالی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اولتشکیل کمیته عمرانی ومالی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اول
تشکیل کمیته عمرانی ومالی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

دومین اردوی تفریحی دبیران دبیرستان پسرانه دوره اولدومین اردوی تفریحی دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول
دومین اردوی تفریحی دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تشکیل کارگروه تخصصی عمرانی رفاهی مالی در دبیرستان دخترانه دوره دومتشکیل کارگروه تخصصی عمرانی رفاهی مالی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
تشکیل کارگروه تخصصی عمرانی رفاهی مالی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

تشکیل کارگروه تخصصی فرهنگی پزشکی وتربیت بدنی در دبیرستان دخترانه دوره دومتشکیل کارگروه تخصصی فرهنگی پزشکی وتربیت بدنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
تشکیل کارگروه تخصصی فرهنگی پزشکی وتربیت بدنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

تشکیل جلسه مشاوران دبیرستان دخترانه دوره دومتشکیل جلسه مشاوران دبیرستان دخترانه دوره دوم
تشکیل جلسه مشاوران دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

دیدار و تقدیر از آقای طاقداریان خیر محترمدیدار و تقدیر از آقای طاقداریان خیر محترم
دیدار و تقدیر از آقای طاقداریان خیر محترم ادامه...

شروع به کار سالن فرهنگی، ورزشی و دینی مرحوم شرینی سازشروع به کار سالن فرهنگی، ورزشی و دینی مرحوم شرینی ساز
شروع به کار سالن فرهنگی، ورزشی و دینی مرحوم شرینی ساز ادامه...

برگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

گرامیداشت شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج) در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج) در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری امتحانات نوبت اول در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری امتحاناتنوبت اول در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مسابقات فرهنگی، هنری در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تشکیل جلسه کار گروه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه کار گروه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه کار گروه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات قران در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مسابقات قران در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مسابقات قران در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشویق دانش آموزان منتخب استانی مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشویق دانش آموزان منتخب استانی مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشویق دانش آموزان منتخب استانی مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری ارزیابی آنلاین توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری ارزیابی آنلاین توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری ارزیابی آنلاین توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در اردوی سانیجشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در اردوی سانیج
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در اردوی سانیج ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در اردوی شهرستان بافقشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در اردوی شهرستان بافق
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در اردوی شهرستان بافق ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مراسم روضه خوانی شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مراسم روضه خوانی
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مراسم روضه خوانی ادامه...

برپایی نمایشگاه سوگ عظمی در دبیرستان دخترانه دوره دومبرپایی نمایشگاه سوگ عظمی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برپایی نمایشگاه سوگ عظمی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

مسابقات فرهنگی مرحله آموزشگاه در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شدمسابقات فرهنگی مرحله آموزشگاه در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد
مسابقات فرهنگی مرحله آموزشگاه در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد ادامه...

تقدیر از دانش آموزان برتر علمی دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت هفته پژوهشتقدیر از دانش آموزان برتر علمی دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت هفته پژوهش
تقدیر از دانش آموزان برتر علمی دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت هفته پژوهش ادامه...

از نمازگزاران برتر و نفرات برتر مسابقه آنلاین قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم تقدیر شداز نمازگزاران برتر و نفرات برتر مسابقه آنلاین قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم تقدیر شد
از نمازگزاران برتر و نفرات برتر مسابقه آنلاین قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم تقدیر شد ادامه...

برگزاری مسابقات احکام در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مسابقات احکام در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مسابقات احکام در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برپایی مراسم روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)برپایی مراسم روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
در مجموعه فرهنگی ورزشی و دینی حاج مرتضی شیرینی ساز برگزار شد ادامه...

برنامه تفریحی ورزشی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول بعد از آزمون سنجشبرنامه تفریحی ورزشی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول بعد از آزمون سنجش
برنامه تفریحی ورزشی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول بعد از آزمون سنجش ادامه...

برگزاری آزمون سنجش پایه های هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون سنجش پایه های هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون سنجش پایه های هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تجهیز و آماده سازی سالن ورزشی دبیرستان پسرانه برای مراسم روضه خوانی اباعبدالله الحسینتجهیز و آماده سازی سالن ورزشی دبیرستان پسرانه برای مراسم روضه خوانی اباعبدالله الحسین
تجهیز و آماده سازی سالن ورزشی دبیرستان پسرانه برای مراسم روضه خوانی اباعبدالله الحسین ادامه...

برپایی مراسم روضه خوانی اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)برپایی مراسم روضه خوانی اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
به مناسبت هشتمین سالگرد خیر مدرسه ساز مرحوم حاج سید اسماعیل سالار ادامه...

برگزاری زیارت عاشورای امام حسین (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم در زیر خیمه امام حسین (ع)برگزاری زیارت عاشورای امام حسین (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم در زیر خیمه امام حسین (ع)
برگزاری زیارت عاشورای امام حسین (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم در زیر خیمه امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری آزمون علمی استان در دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دومبرگزاری آزمون علمی استان در دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم
برگزاری آزمون علمی استان در دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون بهبود عملکر د تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه دوره اولبرگزاری آزمون بهبود عملکر د تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه دوره اول
برگزاری آزمون بهبود عملکر د تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

حضور دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول بعد از برگزاری آزمون بهبود عملکرددرهتل لالهحضور دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول بعد از برگزاری آزمون بهبود عملکرددرهتل لاله
حضور دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول بعد از برگزاری آزمون بهبود عملکرددرهتل لاله ادامه...


تشکیل انجمن کلاسی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل انجمن کلاسی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل انجمن کلاسی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

حضور روحانی اعزامی از قم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولحضور روحانی اعزامی از قم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
حضور روحانی اعزامی از قم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

دومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اولدومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول
دومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

نصب سومین تابلوی صحیفه نور در دبیرستان پسرانه دوره اولنصب سومین تابلوی صحیفه نور در دبیرستان پسرانه دوره اول
نصب سومین تابلوی صحیفه نور در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

سومین دوره مسابقات قرآنی آنلاین برگزار میگرددسومین دوره مسابقات قرآنی آنلاین برگزار میگردد
همزمان در چهار مدرسه در تاریخ 1393/9/28 برگزار میگردد ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مسابقات والیبالشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مسابقات والیبال
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مسابقات والیبال ادامه...

جلسه معاونین پرورشی طرح مربیان همراه در دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه معاونین پرورشی طرح مربیان همراه در دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه معاونین پرورشی طرح مربیان همراه در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

تجلیل از برترینهای ازمون هفتگی و فرامدرسه ای دبیرستان دخترانه دوره دومتجلیل از برترینهای ازمون هفتگی و فرامدرسه ای دبیرستان دخترانه دوره دوم
تجلیل از برترینهای ازمون هفتگی و فرامدرسه ای دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

 توزیع قرص آهن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول توزیع قرص آهن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
توزیع قرص آهن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشویق دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول تشویق دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشویق دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشکیل جلسه با دانش آموزان سر گروه درسی کلاس هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه با دانش آموزان سر گروه درسی کلاس هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه با دانش آموزان سر گروه درسی کلاس هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشکیل انجمن کلاسی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل انجمن کلاسی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل انجمن کلاسی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات والیبال ناحیه یکشرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات والیبال ناحیه یک
شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات والیبال ناحیه یک ادامه...

مانور زلزله در دبیرستان پسرانه دوره اولمانور زلزله در دبیرستان پسرانه دوره اول
مانور زلزله در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

گرامیداشت ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول جلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

مانور زلزله در دبیرستان دخترانه دوره دوممانور زلزله در دبیرستان دخترانه دوره دوم
مانور زلزله در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

گرمیداشت شهادت حضرت رقیه (س) در دبیرستان دخترانه دوره دومگرمیداشت شهادت حضرت رقیه (س) در دبیرستان دخترانه دوره دوم
گرمیداشت شهادت حضرت رقیه (س) در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

تقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان دخترانه دوره دومتقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان دخترانه دوره دوم
تقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

بزرگداشت هفته بسیج در دبیرستان پسرانه دوره اولبزرگداشت هفته بسیج در دبیرستان پسرانه دوره اول
بزرگداشت هفته بسیج در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

گرامیداشت میلاد امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت میلاد امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت میلاد امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه قرائت قران دبیران دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه قرائت قران دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه قرائت قران دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

هشتمین جلسه دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اولهشتمین جلسه دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اول
هشتمین جلسه دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه با نماینده سرویس دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه با نماینده سرویس دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه با نماینده سرویس دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه جمع بندی اردوی راهیان نور در دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه جمع بندی اردوی راهیان نور در دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه جمع بندی اردوی راهیان نور در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

معرفی برترینهای آبان ماه در دبیرستان دخترانه دوره دوممعرفی برترینهای آبان ماه در دبیرستان دخترانه دوره دوم
معرفی برترینهای آبان ماه در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

کلاس آسیب های اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره دومکلاس آسیب های اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
کلاس آسیب های اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

دومین شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دومدومین شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم
دومین شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

تشکیل جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه مشترک عوامل اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم با مسئولین قرائت خانهجلسه مشترک عوامل اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم با مسئولین قرائت خانه
جلسه مشترک عوامل اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم با مسئولین قرائت خانه ادامه...

برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

تقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان پسرانه دوره اولتقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان پسرانه دوره اول
تقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تقدیر از برگزیدگان آزمون مرحله دوم مبتکران در دبیرستان پسرانه دوره اولتقدیر از برگزیدگان آزمون مرحله دوم مبتکران در دبیرستان پسرانه دوره اول
تقدیر از برگزیدگان آزمون مرحله دوم مبتکران در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

بودجه بندی آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دومبودجه بندی آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم
بودجه بندی آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم ادامه...

اهدای کارت هدیه به دانش آموزان برتر ماه آبان دبیرستان پسرانه دوره دوم اهدای کارت هدیه به دانش آموزان برتر ماه آبان دبیرستان پسرانه دوره دوم
اهدای کارت هدیه به دانش آموزان برتر ماه آبان دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات تنیس روی میز ناحیه یک یزدشرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات تنیس روی میز ناحیه یک یزد
شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات تنیس روی میز ناحیه یک یزد ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول از نمایشگاه کتاببازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول از نمایشگاه کتاب
بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول از نمایشگاه کتاب ادامه...

برگزاری آزمون مبتکران مرحله دوم در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون مبتکران مرحله دوم در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون مبتکران مرحله دوم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

معرفی اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوممعرفی اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم
معرفی اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

فعالیت دانش آموزان در کلاس فن آوری در دبیرستان دخترانه حضر ت امام حسین (ع) دوره اول فعالیت دانش آموزان در کلاس فن آوری در دبیرستان دخترانه حضر ت امام حسین (ع) دوره اول
فعالیت دانش آموزان در کلاس فن آوری در دبیرستان دخترانه حضر ت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشکیل جلسه پیشگیری از دیابت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه پیشگیری از دیابت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه پیشگیری از دیابت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه ی مباحث اخلاقی در صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جلسه ی مباحث اخلاقی در صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اول
هر هفته سه شنبه ها همزمان با قرائت دعای روح بخش و معنوی توسل ، پیرامون یک مبحث اخلاقی با دانش آموزان بحث و گفتگو میگردد. ادامه...

جلسه ی مشترک کادر و مشاورین مدارس دوره دوم تشکیل شدجلسه ی مشترک کادر و مشاورین مدارس دوره دوم تشکیل شد
جلسه ی هم اندیشی کادر اجرایی و مشاورین مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم تشکیل شد. ادامه...

برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری دومین جلسه صبحگاه قرانی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری دومین جلسه صبحگاه قرانی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری دومین جلسه صبحگاه قرانی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اولاولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول
اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

کلاس آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره اولکلاس آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره اول
کلاس آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

انجمن اولیاء و مربیان دبیرستانهای دوره اول تشکیل جلسه دادانجمن اولیاء و مربیان دبیرستانهای دوره اول تشکیل جلسه داد
در جلسه ی مشترکی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دوره اول به تبادل افکار پرداختند ادامه...

شورای دبیران پایه چهارم دبیرستام پسرانه دوره دومشورای دبیران پایه چهارم دبیرستام پسرانه دوره دوم
شورای دبیران پایه چهارم دبیرستام پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جلسه با اعضای شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه با اعضای شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه با اعضای شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جلسه با هماهنگ کنندگان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه با هماهنگ کنندگان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه با هماهنگ کنندگان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

شورای مدارس حضرت امام حسین(ع) تشکیل جلسه دادشورای مدارس حضرت امام حسین(ع) تشکیل جلسه داد
در جلساتی جداگانه مسئولین دبیرستانهای دوره اول و دوم هم اندیشی نمودند ادامه...

برگزاری جلسه با دبیران ورزش در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه با دبیران ورزش در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه با دبیران ورزش در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه روحانی مدعو از اداره با دانش آموزان در دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه روحانی مدعو از اداره با دانش آموزان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه روحانی مدعو از اداره با دانش آموزان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسات مدیریت دبیرستان دخترانه دوره دوم با هماهنگ کنندگان کلاسجلسات مدیریت دبیرستان دخترانه دوره دوم با هماهنگ کنندگان کلاس
جلسات مدیریت دبیرستان دخترانه دوره دوم با هماهنگ کنندگان کلاس ادامه...

جلسه اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم با مدیریت دبیرستانجلسه اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم با مدیریت دبیرستان
جلسه اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم با مدیریت دبیرستان ادامه...

اهدای جوائز به برترین های آبان ماه دبیرستان دخترانه دوره دوماهدای جوائز به برترین های آبان ماه دبیرستان دخترانه دوره دوم
اهدای جوائز به برترین های آبان ماه دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اهدای جوایز مسابقات طناب زنی در دبیرستان دخترانه دوره دوماهدای جوایز مسابقات طناب زنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
اهدای جوایز مسابقات طناب زنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه معاونین پرورشی دبیرستان های وابسته به موسسهجلسه معاونین پرورشی دبیرستان های وابسته به موسسه
جلسه معاونین پرورشی دبیرستان های وابسته به موسسه ادامه...

اعزام دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به اردوی راهیان نور
اعزام دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به اردوی راهیان نور ادامه...

جلسه مربیان و معاونین پرورشی ناحیه یک یزد (گروه همیار) در دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه مربیان و معاونین پرورشی ناحیه یک یزد (گروه همیار) در دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه مربیان و معاونین پرورشی ناحیه یک یزد (گروه همیار) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اجرای دومین برنامه نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اولاجرای دومین برنامه نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول
اجرای دومین برنامه نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه با نمایندگان کلاس دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه با نمایندگان کلاس دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه با نمایندگان کلاس دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه با نمایندگان سرویس دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه با نمایندگان سرویس دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه با نمایندگان سرویس دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره اولمراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول
مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برپایی نمایشگاه عکس های عاشورایی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرپایی نمایشگاه عکس های عاشورایی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برپایی نمایشگاه عکس های عاشورایی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

گرامیداشت روز 13 آبان در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت روز 13 آبان در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت روز 13 آبان در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره دوممراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره دوم
مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

مراسم عزاداری و سینه زنی روز هشتم محرم در دبیرستان دخترانه دوره دوممراسم عزاداری و سینه زنی روز هشتم محرم در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برپایی مراسم عزای سرور و سالار شهیدان در روز هشتم ماه محرم ادامه...

برگزاری آزمون جامع خارج از مدرسه در دبیرستان دخترانه دوره اولبرگزاری آزمون جامع خارج از مدرسه در دبیرستان دخترانه دوره اول
برگزاری آزمون جامع خارج از مدرسه در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری نمایشگاه عکس عاشورایی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری نمایشگاه عکس عاشورایی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری نمایشگاه عکس عاشورایی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...


برگزاری مراسم زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری مراسم زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دوم
به میزبانی کادر اجرایی مدرسه زیارت عاشورا برگزار شد ادامه...

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس حضرت امام حسین(ع)نتایج انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس حضرت امام حسین(ع)
نتایج انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس حضرت امام حسین(ع) ادامه...

جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری کلاسهای اعتقادی با حضور روحانیونی از اداره آموزش و پرورش در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کلاسهای اعتقادی با حضور روحانیونی از اداره آموزش و پرورش در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری کلاسهای اعتقادی با حضور روحانیونی از اداره آموزش و پرورش در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و عزاداری سروو و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مراسم زیارت عاشورا و عزاداری سروو و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مراسم زیارت عاشورا و عزاداری سروو و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

شورای دبیران پیش دانشگاهی دبیرستان دخترانه دوره دومشورای دبیران پیش دانشگاهی دبیرستان دخترانه دوره دوم
شورای دبیران پیش دانشگاهی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه هماهنگ کننده های پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه هماهنگ کننده های پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه هماهنگ کننده های پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه شورای معاونین دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه شورای معاونین دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه شورای معاونین دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

شروع تابلو نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه السلام دوره دومشروع تابلو نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه السلام دوره دوم
شروع تابلو نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه السلام دوره دوم ادامه...

مقتل خوانی در صبحگاه دوشنبه دوم محرم در دبیرستان دخترانه دوره اولمقتل خوانی در صبحگاه دوشنبه دوم محرم در دبیرستان دخترانه دوره اول
مقتل خوانی در صبحگاه دوشنبه دوم محرم در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برگزاری کلاس های آداب معاشرت در دبیرستان دخترانه دوره اول برگزاری کلاس های آداب معاشرت در دبیرستان دخترانه دوره اول
برگزاری کلاس های آداب معاشرت در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشور ا و عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان دخترانه دوره اولبرگزاری مراسم معنوی زیارت عاشور ا و عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان دخترانه دوره اول
برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشور ا و عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برپایی مراسم معنوی زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دومبرپایی مراسم معنوی زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برپایی مراسم معنوی زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

نشست دانش آموزی با حضور روحانیونی از حوزه علمیه قم و کشور پرو در دبیرستان پسرانه دوره دومنشست دانش آموزی با حضور روحانیونی از حوزه علمیه قم و کشور پرو در دبیرستان پسرانه دوره دوم
نشست دانش آموزی با حضور روحانیونی از حوزه علمیه قم و کشور پرو در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری زیارت عاشورا در عزاداری سرور و سالار شهیدان در روز اول محرم در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری زیارت عاشورا در عزاداری سرور و سالار شهیدان در روز اول محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری زیارت عاشورا در عزاداری سرور و سالار شهیدان در روز اول محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش افزایی دانش آموزان و والدین پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی دانش افزایی دانش آموزان و والدین پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی دانش افزایی دانش آموزان و والدین پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری اولین اردوی دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزاری اولین اردوی دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری اولین اردوی دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...


تشکیل کلاس های هنری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)تشکیل کلاس های هنری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
تشکیل کلاس های هنری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

استقبال از ماه محرم در دبیرستان دخترانه دوره اول استقبال از ماه محرم در دبیرستان دخترانه دوره اول
استقبال از ماه محرم در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

آماده سازی دبیرستان پسرانه دوره دوم برای برپایی مراسم عزاداری در ماه محرمآماده سازی دبیرستان پسرانه دوره دوم برای برپایی مراسم عزاداری در ماه محرم
آماده سازی دبیرستان پسرانه دوره دوم برای برپایی مراسم عزاداری در ماه محرم ادامه...

برگزاری کلاس های آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کلاس های آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری کلاس های آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

اهدای جوایز به نفرات برتر هر پایه در دبیرستان پسرانه دوره دوماهدای جوایز به نفرات برتر هر پایه در دبیرستان پسرانه دوره دوم
اهدای جوایز به نفرات برتر هر پایه در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

استقبال از ماه محرم در دبیرستان پسرانه دوره اولاستقبال از ماه محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول
استقبال از ماه محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

 آماده سازی مدارس حضرت امام حسین (ع) برای برگزاری انتخابات دانش آموزی آماده سازی مدارس حضرت امام حسین (ع) برای برگزاری انتخابات دانش آموزی
هفدمین انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس کشور برگزار می شود ادامه...

جلسه قرانی دبیران دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه قرانی دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه قرانی دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تبلیغات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اولتبلیغات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اول
تبلیغات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دومصبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جشن و سپاس دخترانه دوره دوم برگزار شدجشن و سپاس دخترانه دوره دوم برگزار شد
برپایی مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر علمی،فرهنگی و ورزشی ادامه...

تجلیل از برترین های هفته و آزمون قلمچی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دومتجلیل از برترین های هفته و آزمون قلمچی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم
تجلیل از برترین های هفته و آزمون قلمچی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

تبلیغات انجمن اسلامی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دومتبلیغات انجمن اسلامی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم
تبلیغات انجمن اسلامی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

مسابقات طناب زنی در دبیرستان دخترانه دوره دوممسابقات طناب زنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
مسابقات طناب زنی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اجرای سرود همگانی ویژه محرم در دبیرستان پسرانه دوره اولاجرای سرود همگانی ویژه محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول
اجرای سرود همگانی ویژه محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

شروع اولین برنامه نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اولشروع اولین برنامه نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول
شروع اولین برنامه نشر مفاهیم قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اردوی تفریحی سیاحتی کادر اجرایی و دبیران محترم دبیرستان پسرانه دوره اولاردوی تفریحی سیاحتی کادر اجرایی و دبیران محترم دبیرستان پسرانه دوره اول
اردوی تفریحی سیاحتی کادر اجرایی و دبیران محترم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه با مربیان تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه با مربیان تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه با مربیان تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اردوی شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوماردوی شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم
اردوی شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی با دانش آموزان پایه دوم تجربی دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه دانش افزایی با دانش آموزان پایه دوم تجربی دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی با دانش آموزان پایه دوم تجربی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

صبحگاه سلامت در دبیرستان پسرانه دوره دومصبحگاه سلامت در دبیرستان پسرانه دوره دوم
صبحگاه سلامت در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جشن غدیر در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جشن غدیر در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری جشن غدیر در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اولین جلسه صبحگاه قرانی دردبیرستان پسرانه دوره اولاولین جلسه صبحگاه قرانی دردبیرستان پسرانه دوره اول
اولین جلسه صبحگاه قرانی دردبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس 5 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم جشن و سپاس 5 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم جشن و سپاس 5 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جشن غدیر در دبیرستان دخترانه دوره دومجشن غدیر در دبیرستان دخترانه دوره دوم
جشن غدیر در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزرای دعای توسل به مناسبت میلاد امام علی نقی (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزرای دعای توسل به مناسبت میلاد امام علی نقی (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزرای دعای توسل به مناسبت میلاد امام علی نقی (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

معرفی دانش آموزان برتر در اولین آزمون هفتگی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمعرفی دانش آموزان برتر در اولین آزمون هفتگی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
معرفی دانش آموزان برتر در اولین آزمون هفتگی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بازدید گروههای آموزشی ناحیه یک از دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول بازدید گروههای آموزشی ناحیه یک از دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
بازدید گروههای آموزشی ناحیه یک از دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری ارزشیابی آغازین در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری ارزشیابی آغازین در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری ارزشیابی آغازین در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه سلامت در دبیرستان پسرانه دوره اولصبحگاه سلامت در دبیرستان پسرانه دوره اول
صبحگاه سلامت در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه ی هم اندیشی مدیران ، معاونین و مشاورین دبیرستانهای دوره دوم حضرت امام حسین (ع) برگزار گردیدجلسه ی هم اندیشی مدیران ، معاونین و مشاورین دبیرستانهای دوره دوم حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید
جلسه ی هم اندیشی مدیران ، معاونین و مشاورین دبیرستانهای دوره دوم حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید . ادامه...

برگزاری مراسم دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مراسم دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مراسم دعای توسل و مباحث اخلاقی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تشکیل جلسه با دانش آموزان ، هماهنگ کنندگان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه با دانش آموزان ، هماهنگ کنندگان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه با دانش آموزان ، هماهنگ کنندگان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری نماز عرفه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری نماز عرفه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری نماز عرفه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشکیل کلاس سفره آرایی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل کلاس سفره آرایی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل کلاس سفره آرایی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

گرامیداشت روز عرفه و عید سعید قربان در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت روز عرفه و عید سعید قربان در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت روز عرفه و عید سعید قربان در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دومصبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم
صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه شورای معاونین دبیرستان پسرانه دوره دوم جلسه شورای معاونین دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه شورای معاونین دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون قلم¬چی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری آزمون قلم¬چی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری آزمون قلم¬چی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه انگیزشی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه انگیزشی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه انگیزشی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوره دومصبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوره دوم
صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

گرامیداشت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

شورای مشورتی پرورشی موسسه تشکیل شدشورای مشورتی پرورشی موسسه تشکیل شد
با حضور رئیس هیئت مدیره موسسه اولین جلسه شورای پرورشی در سال جدید تحصیلی تشکیل شد. ادامه...

جلسه ی مشورتی مشاورین مدارس متوسطه دوره اول برگزار شدجلسه ی مشورتی مشاورین مدارس متوسطه دوره اول برگزار شد
با حضور رئیس هیئت مدیره،مدیران و معاونین و مشاورین مدارس پسرانه و دخترانه دوره اول جلسه ای تشکیل شد ادامه...

اولین جلسه شورای مدارس در سال تحصیلی جدید برگزار شداولین جلسه شورای مدارس در سال تحصیلی جدید برگزار شد
اولین جلسه ی شورای مدارس متوسطه دوره اول و دوم در تاریخهای 6 و 7 مهرماه برگزار شد ادامه...

برگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری دعای توسل و توجیه طرح کمال در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری دعای توسل و توجیه طرح کمال در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری دعای توسل و توجیه طرح کمال در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تشکیل جلسه سرویس در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه سرویس در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه سرویس در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسات هم اندیشی و دانش افزایی با والدین دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسات هم اندیشی و دانش افزایی با والدین دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسات هم اندیشی و دانش افزایی با والدین دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشکیل اولین جلسه قرائت خانه (مرکز مطالعه ) دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل اولین جلسه قرائت خانه (مرکز مطالعه ) دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل اولین جلسه قرائت خانه (مرکز مطالعه ) دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

ورزش صبحگاهی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولورزش صبحگاهی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
ورزش صبحگاهی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه شورای مشاورین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری جلسه شورای مشاورین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری جلسه شورای مشاورین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اجرای سرود همگانی در دبیرستان دخترانه دوره دوماجرای سرود همگانی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
با حضور دانش اموزان سرود همگانی در مراسم صبحگاه تمرین و اجرا گردید ادامه...

جلسه مشاوره رئیس هیئت مدیره موسسه با والدین دانش آموزان سال چهارم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه مشاوره رئیس هیئت مدیره موسسه با والدین دانش آموزان سال چهارم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه مشاوره رئیس هیئت مدیره موسسه با والدین دانش آموزان سال چهارم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جشن به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری جشن به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری جشن به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری نماز جماعت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری نماز جماعت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری نماز جماعت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه شورای کادر اجرایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه شورای کادر اجرایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه شورای کادر اجرایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

مراسم عزاداری شهادت حضرت جوادالائمه در دبیرستان دخترانه دوره دوممراسم عزاداری شهادت حضرت جوادالائمه در دبیرستان دخترانه دوره دوم
مراسم ذکر مناقب آل الله در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد ادامه...

اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اولاردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول
اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه با دبیران و مشاورین دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه با دبیران و مشاورین دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه با دبیران و مشاورین دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

نمایشگاه دفاع مقدس در دبیرستان دخترانه دوره دومنمایشگاه دفاع مقدس در دبیرستان دخترانه دوره دوم
نمایشگاه دفاع مقدس در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه شناخت دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

شروع سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه دوره دومشروع سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
شروع سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

آغاز بهار تعلیم و تربیت در دبیرستان دخترانه دوره اولآغاز بهار تعلیم و تربیت در دبیرستان دخترانه دوره اول
آغاز بهار تعلیم و تربیت در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

شروع سال تحصیلی در دبیرستان پسرانه دوره اولشروع سال تحصیلی در دبیرستان پسرانه دوره اول
شروع سال تحصیلی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

آغاز بهار تعلیم و تربیت در دبیرستان پسرانه دوره دومآغاز بهار تعلیم و تربیت در دبیرستان پسرانه دوره دوم
آغاز بهار تعلیم و تربیت در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

گردهمایی عوامل اجرایی و مشاورین موسسه خیریه حضرت امام حسین(ع) برگزرا شدگردهمایی عوامل اجرایی و مشاورین موسسه خیریه حضرت امام حسین(ع) برگزرا شد
گردهمایی عوامل اجرایی و مشاورین موسسه خیریه حضرت امام حسین(ع) برگزرا شد ادامه...

اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شدجشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شد
جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شد ادامه...

جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شدجشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شد
با حضور رئیس شورای اسلامی شهر یزد، مدیرکل آموزش پرورش استان جشن دانش اموختگی سال 93 برگزار شد ادامه...

نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در دبیرستان پسرانه دوره اولنمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در دبیرستان پسرانه دوره اول
نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

بازدید رئیس هیئت مدیره موسسه از کلاسهای تابستان دبیرستان پسرانه دوره اولبازدید رئیس هیئت مدیره موسسه از کلاسهای تابستان دبیرستان پسرانه دوره اول
بازدید رئیس هیئت مدیره موسسه از کلاسهای تابستان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه با والدین دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مورد قرائت خانهجلسه با والدین دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مورد قرائت خانه
جلسه با والدین دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مورد قرائت خانه ادامه...

برگزاری آزمون های کلاس های تابستانی و تقدیر از برترین ها در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون های کلاس های تابستانی و تقدیر از برترین ها در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون های کلاس های تابستانی و تقدیر از برترین ها در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری کلاس های طرح تابستان در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری کلاس های طرح تابستان در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری کلاس های طرح تابستان در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی تهران برای دانش آموزان پایه اول و دوم دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری اردوی تفریحی تهران برای دانش آموزان پایه اول و دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری اردوی تفریحی تهران برای دانش آموزان پایه اول و دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اولین جلسه کمیته اجرایی پروژه مهرماه 93 تشکیل شداولین جلسه کمیته اجرایی پروژه مهرماه 93 تشکیل شد
کمیته پروژه مهرماه 93 در دبیرستانهای دوره اول برگزار شد ادامه...

راهنمای انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1393
راهنمای انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1393 ادامه...

اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393
اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393 ادامه...

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1393 مشخص شدندنفرات برتر کنکور سراسری سال 1393 مشخص شدند
نفرات برتر هر يك از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان به شرح ذيل اعلام مي گردد. ادامه...

جلسه با والدین و دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه در رابطه با انتخاب رشته کنکور سراسریجلسه با والدین و دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه در رابطه با انتخاب رشته کنکور سراسری
جلسه رئیس هیئت مدیره موسسه با والدین و دانش آموزان سال چهارم دبیرستان دخترانه در رابطه با انتخاب رشته کنکور سراسری ادامه...

 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري 1393 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري 1393
آخرین اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص دفترچه های انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1393 ادامه...

 اشنايي با روش گزينش ازمون سراسري و راهنماي انتخاب رشته سال 1393 اشنايي با روش گزينش ازمون سراسري و راهنماي انتخاب رشته سال 1393
اشنايي با روش گزينش ازمون سراسري و راهنماي انتخاب رشته سال 1393 ادامه...

از وقف‌نامه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) یزد رونمایی شداز وقف‌نامه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) یزد رونمایی شد
امروز با حضور مسئولان استان یزد، امام جمعه موقت و خیران این استان، وقف‌نامه دبیرستان امام حسین (ع) یزد رونمایی شد. ادامه...

اعزام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم به شهر مقدس مشهداعزام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم به شهر مقدس مشهد
اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس با حضور 94 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه برگزار گردید. ادامه...

کلید اولیه سوالات آزمون سراسری 93
گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک و علوم تجربی ادامه...

سوالات کنکور سراسریسوالات کنکور سراسری
سوالات کنکور سراسری ادامه...

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برگزار شد
اردوی 4 روزه مشهد مقدس دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد ادامه...

مراسم بزرگداشت مقام معلم + گزارش تصویری 3مراسم بزرگداشت مقام معلم + گزارش تصویری 3
مراسم " زمزمه محبت " آیین تجلیل از دبیران مدارس حضرت امام حسین(ع) برگزار شد ادامه...

مراسم بزرگداشت مقام معلم برگزار شد + گزارش تصویریمراسم بزرگداشت مقام معلم برگزار شد + گزارش تصویری
مراسم " زمزمه محبت " آیین تجلیل از دبیران مدارس حضرت امام حسین(ع) برگزار شد ادامه...

برای گرفتن نمره خوب در امتحانات این نکات را رعایت کنیدبرای گرفتن نمره خوب در امتحانات این نکات را رعایت کنید
یاد داشتی که در ادامه می آید توسط رئیس هیئت مدیره موسسه حضرت امام حسین علیه السلام نگاشته شده و نکاتی را پیرامون امتحانات به خانواده ها و دانش آموزان گوش زد نموده است ادامه...
لینک تصویری
گزارش تصویری
کلام بزرگان
هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.
حضرت امام حسین علیه السلام

بایگانی