نماد اعتماد الكترونیكی
نظرسنجی آنلاین

اوقات شرعی
اخبار و رویدادهای مجتمع
برگزاری شورای مشترک دبیرستانهای دوره دوم برگزاری شورای مشترک دبیرستانهای دوره دوم
شورای مشترک دبیرستانهای دوره دوم تشکیل گردید ادامه...

تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات درسهایی از قرآنتقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات درسهایی از قرآن
تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات درسهایی از قرآن ادامه...

برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزار گردید. ادامه...

جلسه مشاوره گروهی پایه چهارم و یازدهم رشته انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)جلسه مشاوره گروهی پایه چهارم و یازدهم رشته انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
جلسه مشاوره گروهی پایه چهارم و یازدهم رشته انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

برگزاری صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم و اهدای جایزه به اسامی نرگس و ریحانهبرگزاری صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم و اهدای جایزه به اسامی نرگس و ریحانه
برگزاری صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم و اهدای جایزه به اسامی نرگس و ریحانه ادامه...

 جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)
برگزاری جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) با حضور مدیریت ادامه...برگزاری مراسم صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری مراسم صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
مراسم صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول شنبه۹۶/۹/۴ برگزار شد. ادامه...

جلسه سرپرستان قرائت خانه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)جلسه سرپرستان قرائت خانه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
جلسه سرپرستان قرائت خانه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

توزیع کتابچه های مسابقات فرهنگی هنری دردبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولتوزیع کتابچه های مسابقات فرهنگی هنری دردبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
توزیع کتابچه های مسابقات فرهنگی هنری دردبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

جلسه مشاوره گروهی پایه دهم با سخنرانی آقای باغستانیجلسه مشاوره گروهی پایه دهم با سخنرانی آقای باغستانی
جلسه مشاوره گروهی پایه دهم با سخنرانی آقای باغستانی ادامه...

صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوم با سخنرانی دکتر کریمیصبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوم با سخنرانی دکتر کریمی
صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوم با سخنرانی دکتر کریمی ادامه...

تابلوهای طرح کمال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین دوره اول تابلوهای طرح کمال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین دوره اول
نصب تابلوهای طرح کمال ویژه ماه آذر۹۶ در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین دوره اول با موضوع(احسان به والدین؛احترام به بزرگترها) ادامه...

جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولجلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول برگزار گردید. ادامه...


تقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان پسرانه دوره اولتقدیر از مسئول کتابخانه دبیرستان پسرانه دوره اول
از مسئول کتابخانه دبیرستان پسرانه دوره اول تقدیر شد. ادامه...

برگزاری صبحگاه آغاز ماه ربیع الاول در دبیرستان دحترانه دوره دومبرگزاری صبحگاه آغاز ماه ربیع الاول در دبیرستان دحترانه دوره دوم
برگزاری صبحگاه آغاز ماه ربیع الاول در دبیرستان دحترانه دوره دوم ادامه...

سفره سلامت در دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)سفره سلامت در دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)
سفره سلامت در دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) و ترویج استفاده از تغذیه سالم بین دانش آموزان ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) از کتابخانه وزیریبازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) از کتابخانه وزیری
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) از کتابخانه وزیری ادامه...

جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومجلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

آغاز به کار شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)آغاز به کار شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) در روزچهارشنبه ۹۶/۸/۱۷در سالن کنفرانس برگزارشد ادامه...

صبحگاه اندیشه های روشن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومصبحگاه اندیشه های روشن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
برگزاری صبحگاه اندیشه های روشن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

تشکیل جلسه انجمن وتعیین کارگروه های آموزشی، پرورشی ورفاهی، پشتیبانی در دبیرستان دخترانه دوره اولتشکیل جلسه انجمن وتعیین کارگروه های آموزشی، پرورشی ورفاهی، پشتیبانی در دبیرستان دخترانه دوره اول
تشکیل جلسه انجمن وتعیین کارگروه های آموزشی، پرورشی ورفاهی، پشتیبانی در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

تقدیرازبرگزیدگان آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه دوره اولتقدیرازبرگزیدگان آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه دوره اول
تقدیرازبرگزیدگان آزمون قلم چی در آشنایی با آزمون مدارس خاص ویژه پایه نهم در مراسم صبحگاه ادامه...

بزرگداشت روز دانش آموز در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولبزرگداشت روز دانش آموز در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
بزرگداشت روز دانش آموز در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول در مراسم راهپیمایی 13 آبانشرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول در مراسم راهپیمایی 13 آبان
شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول در مراسم راهپیمایی 13 آبان ادامه...

گرامیداشت یوم الله۱۳آبان در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولگرامیداشت یوم الله۱۳آبان در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
گرامیداشت یوم الله۱۳آبان در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

بازدید دانش آموزان رشته تجربی (ج) از کارخانه ارک یزدبازدید دانش آموزان رشته تجربی (ج) از کارخانه ارک یزد
دانش آموزان رشته تجربی (ج) از کارخانه ارک یزد بازدید کردند. ادامه...

صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
برگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه انتظار به مناسبت سالروزشهادت شهید فهمیدهبرگزاری صبحگاه انتظار به مناسبت سالروزشهادت شهید فهمیده
مراسم صبحگاه انتظار وگرامیداشت ۸آبان سالروزشهادت شهید فهمیده در دبیرستان دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایشی والدین پایه نهم مدارس دخترانه وپسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولجلسه دانش افزایشی والدین پایه نهم مدارس دخترانه وپسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جلسه دانش افزایشی والدین پایه نهم مدارس دخترانه وپسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

تقدیر از برترینهای آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولتقدیر از برترینهای آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
تقدیر از برترینهای آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولبرگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

یادآوری اعمال ویژه ماه صفر درمراسم صبحگاه دبیرستان حضرت امام حسین(ع) یادآوری اعمال ویژه ماه صفر درمراسم صبحگاه دبیرستان حضرت امام حسین(ع)
یادآوری اعمال ویژه ماه صفروجمع آوری صدقه اول ماه درمراسم صبحگاه دبیرستان حضرت امام حسین(ع) پسرانه دوره اول ادامه...

تجلیل از برگزیدگان دومین آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولتجلیل از برگزیدگان دومین آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
تجلیل از برگزیدگان دومین آزمون هفتگی پایه هشتم در صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

معرفی کاندیدا های شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولمعرفی کاندیدا های شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
معرفی کاندیدا های شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول در مراسم صبحگاه ادامه...

برگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
صبحگاه انتظار و سخنرانی حجه الاسلام گرجی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

 برگزاری اولین آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول برگزاری اولین آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
برگزاری اولین آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول درروزیکشنبه ادامه...

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولانتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

 اعلام اسامی کاندیداهای شورای دانش آموزی اعلام اسامی کاندیداهای شورای دانش آموزی
اعلام اسامی کاندیداهای شورای دانش آموزی ادامه...

بازدید از دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزدبازدید از دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
بازديد دانش آموزان پایه دهم تجربي الف از دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد ادامه...

برگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم برگزار گردید. ادامه...

صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومصبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

اهداءجوایزدرمراسم صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اولاهداءجوایزدرمراسم صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اول
اهداءجوایزدرمراسم صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایشی پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول جلسه دانش افزایشی پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایشی پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تقدیر از برترینهای آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولتقدیر از برترینهای آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
تقدیر از برترینهای آزمون هفتگی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

گرامیداشت هفته تربیت بدنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)گرامیداشت هفته تربیت بدنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
به مناسبت هفته تربیت بدنی در مراسمی به دبیر تربیت بدنی از طرف آموزشگاه هدیه ای تقدیم گردید. ادامه...

برگزاری جلسه مدیریت با دانش آموزان نماینده در حیطه سیمای آموزشی.پرورشی.بهداشت و فناوری ومشاورهبرگزاری جلسه مدیریت با دانش آموزان نماینده در حیطه سیمای آموزشی.پرورشی.بهداشت و فناوری ومشاوره
برگزاری جلسه مدیریت با دانش آموزان نماینده در حیطه سیمای آموزشی.پرورشی.بهداشت و فناوری ومشاوره ادامه...

برگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه دوره اول
صبحگاه انتظار در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد. ادامه...

برگزاری مراسم صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت هفته بهداشت و روان برگزاری مراسم صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت هفته بهداشت و روان
برگزاری مراسم صبحگاه در دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت هفته بهداشت و روان ادامه...

برگزاری جلسه تغذیه سالم باحضوردانش آموزان پایه هفتم و سخنرانی کارشناس تغذیه برگزاری جلسه تغذیه سالم باحضوردانش آموزان پایه هفتم و سخنرانی کارشناس تغذیه
جلسه تغذیه سالم باحضوردانش آموزان پایه هفتم و سخنرانی کارشناس تغذیه در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد. ادامه...

معرفی برترینهای پایه دهم در آزمون گاجمعرفی برترینهای پایه دهم در آزمون گاج
برترینهای پایه دهم در آزمون گاج در صبحگاه یکشنبه۹۶/۷/۲۳ معرفی شدند. ادامه...

برگزاری جلسه سیاست گذاری پایه دهم ویازدهم دبیرستان حضرت امام حسین(ع)برگزاری جلسه سیاست گذاری پایه دهم ویازدهم دبیرستان حضرت امام حسین(ع)
برگزاری جلسه سیاست گذاری پایه دهم ویازدهم دبیرستان حضرت امام حسین(ع) ادامه...

برگزاری صبحگاه به همراه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری صبحگاه به همراه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری صبحگاه به همراه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

ذکر فوائد آیت الکرسی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دومذکر فوائد آیت الکرسی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم
ذکر فوائد آیت الکرسی در صبحگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از اورژانس بیمارستان گودرزبازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از اورژانس بیمارستان گودرز
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از اورژانس بیمارستان گودرز ادامه...

صبحگاه بهداشت و سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولصبحگاه بهداشت و سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
صبحگاه بهداشت و سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

نصب شعار سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)نصب شعار سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
نصب شعار سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

مراسم آغازین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولمراسم آغازین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
مراسم آغازین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

جلسه سیاستگذاری پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه سیاستگذاری پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری جلسه سیاستگذاری پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم نوحه خوانی در روز شهادت حضرت امام زین العابدین(ع)برگزاری مراسم نوحه خوانی در روز شهادت حضرت امام زین العابدین(ع)
برگزاری مراسم نوحه خوانی در روز شهادت حضرت امام زین العابدین(ع) ادامه...

برگزاری جلسه توجیهی وبرنامه ریزی پایه یازدهم تجربیبرگزاری جلسه توجیهی وبرنامه ریزی پایه یازدهم تجربی
جلسه توجیهی وبرنامه ریزی پایه یازدهم تجربی برگزار گردید. ادامه...

برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع)با تلاوت زیارت ناحیه مقدسهبرگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع)با تلاوت زیارت ناحیه مقدسه
برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع)با تلاوت زیارت ناحیه مقدسه در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم نمازجماعت به امامت آیه الله سید علیرضا حیدری و عزاداری روز هفتم محرمبرگزاری مراسم نمازجماعت به امامت آیه الله سید علیرضا حیدری و عزاداری روز هفتم محرم
برگزاری مراسم نمازجماعت به امامت آیه الله سید علیرضا حیدری و عزاداری روز هفتم محرم ادامه...

قرائت زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)دوره دوم قرائت زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)دوره دوم
قرائت زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)دوره دوم ادامه...

برگزاری سوگواره(احلی من العسل)در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری سوگواره(احلی من العسل)در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
برگزاری سوگواره(احلی من العسل)در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

قرائت زیارت عاشورا و پذیرایی سفره حضرت رقیه (س) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومقرائت زیارت عاشورا و پذیرایی سفره حضرت رقیه (س) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
قرائت زیارت عاشورا و پذیرایی سفره حضرت رقیه (س) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

🔸 حضور در بارگاه شهدا در هفته دفاع مقدس و تربت فرهنگی فقید شادروان مطلب نژاد🔸 حضور در بارگاه شهدا در هفته دفاع مقدس و تربت فرهنگی فقید شادروان مطلب نژاد
🔸 حضور در بارگاه شهدا در هفته دفاع مقدس و تربت فرهنگی فقید شادروان مطلب نژاد ادامه...

برپایی سه نمایشگاه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرپایی سه نمایشگاه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برپایی سه نمایشگاه در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولصبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
صبحگاه انتظار در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

مراسم بازگشایی مدارس دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول مراسم بازگشایی مدارس دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
برگزاری مراسم بازگشایی مدارس دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

آزمون سلامت روان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولآزمون سلامت روان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
برگزاری آزمون سلامت روان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

مراسم بازگشایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره دوممراسم بازگشایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره دوم
مراسم بازگشایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره دوم با حضور پر شور دانش آموزان و جناب آقای باغستانی برگزار شد. ادامه...

مراسم بازگشایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولمراسم بازگشایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
مراسم بازگشایی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول با حضور پر شور دانش آموزان و جناب آقای سجادی معاونت فرهنگی محترم موسسه برگزار شد. ادامه...

تقدیر از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی هنریتقدیر از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی هنری
تقدیر از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی هنری ادامه...

ادامه اجرای پروژه مهر در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولادامه اجرای پروژه مهر در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
ادامه اجرای پروژه مهر در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

تجلیل از عوامل اجرایی و دانش آموزان سادات دبیرستان دخترانه دوره دومتجلیل از عوامل اجرایی و دانش آموزان سادات دبیرستان دخترانه دوره دوم
تجلیل از عوامل اجرایی و دانش آموزان سادات دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اردوی شناخت دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)اردوی شناخت دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)
اردوی شناخت دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه ویژه جدیدالوردیها در دبیرستان دخترانه حصرت امام حسین (ع)دوره اولصبحگاه ویژه جدیدالوردیها در دبیرستان دخترانه حصرت امام حسین (ع)دوره اول
صبحگاه ویژه جدیدالوردیها در دبیرستان دخترانه حصرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

جلسه اعضای شورای دبيرستانهای دوره دوم حضرت امام حسين (ع) از دانشگاه آزادجلسه اعضای شورای دبيرستانهای دوره دوم حضرت امام حسين (ع) از دانشگاه آزاد
جلسه ی مشترک اعضای شورای دبیرستان های دوره دوم حضرت امام حسين (ع) با رئیس دانشگاه آزاد واحد یزد برگزارگرديد . ادامه...

استقبال ازافتخارآفرینان کشوری المپیاد ریاضیاستقبال ازافتخارآفرینان کشوری المپیاد ریاضی
از تیم دانش آموزی پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول که در المپیاد کشوری ریاضی افتخارآفرینی کردند تقدیر شد. ادامه...

کسب رتبه برتر در رشته شمشیربازی توسط کسب رتبه برتر در رشته شمشیربازی توسط
دانش آموز دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) در پایه پیش دانشگاهی رتبه برتر رشته شمشیربازی را کسب کرد. ادامه...

برگزاری اردوی یک روزه شناخت ویژه دانش آموزان ورودی پایه هفتمبرگزاری اردوی یک روزه شناخت ویژه دانش آموزان ورودی پایه هفتم
برگزاری اردوی یک روزه شناخت ویژه دانش آموزان ورودی پایه هفتم ادامه...

برگزاری طرح استقبال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری طرح استقبال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
دانش آموزان ورودی پایه هفتم دریک دوره پنج روزه با عنوان (طرح استقبال )که از روز شنبه 4شهریور الی چهارشنبه 8 شهریور درآموزشگاه برگزارشد شرکت نمودند. ادامه...

تقدیر ازدانش آموزان منتخب علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی در جشن سپاستقدیر ازدانش آموزان منتخب علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی در جشن سپاس
در جشن سپاس دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول از دانش آموزان منتخب علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی تقدیر شد. ادامه...

برگزاری جلسه مشاوره انفرادی شناخت باحضورخانواده ودانش آموزان پایه هفتم برگزاری جلسه مشاوره انفرادی شناخت باحضورخانواده ودانش آموزان پایه هفتم
جلسه مشاوره انفرادی شناخت باحضورخانواده ودانش آموزان پایه هفتم برگزار شد. ادامه...

برگزاری کلاس اندیشه روشن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولبرگزاری کلاس اندیشه روشن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
در روز یکشنبه 96/6/5 کلاس اندیشه روشن با حضور حجه الاسلام استاد بزرگوار جناب آقای گرجی برگزار گردید. ادامه...

پایان دوره طرح تابستانه کوشا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولپایان دوره طرح تابستانه کوشا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
پایان دوره طرح تابستانه کوشا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

جلسه هم اندیشی دبیرستانهای دوره دوم تشکیل شدجلسه هم اندیشی دبیرستانهای دوره دوم تشکیل شد
پیرو دعوتنامه و دستور جلسه از پیش تعیین شده، جلسه هم اندیشی دبیرستانهای دوره دوم پسرانه و دخترانه در روز سه شنبه مورخ 5/31 در محل دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام حسین(ع) تشکیل گردید. ادامه...

جشن و سپاس 11 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع )دوره اولجشن و سپاس 11 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع )دوره اول
در روز پنجشنبه 96/5/26 سالن آمفی تاتر متوسليان واقع در دبیرستان پسرانه امام حسین (ع)میزبان حضور گرم مسئولین و دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول بود . ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) از موزه آب بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) از موزه آب
براساس برنامه های تابستانه مجتمع بازدید از اماکن تفریحی .مذهبی .تاریخی به صورت کلاسی در این آموزشگاه انجام می پذیرد. . ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) از کارخانه اروک یزدبازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) از کارخانه اروک یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) از کارخانه اروک یزد انجام شد. ادامه...

آغار انتخاب رشته کنکور سراسری 1396 در مدارس حضرت امام حسین (ع)آغار انتخاب رشته کنکور سراسری 1396 در مدارس حضرت امام حسین (ع)
با توجه به اعلام نتابج اولیه کنکور سراسری96 ، پایگاه انتخاب رشته دانش آموزان شروع به فعالیت نمود. ادامه...

انتشار دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 96انتشار دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 96
انتشار دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 96 ادامه...

جلسه ی توجيهی انتخاب رشته کنکور سراسری دبیرستان های حضرت امام حسين (ع) برگزارگرديد جلسه ی توجيهی انتخاب رشته کنکور سراسری دبیرستان های حضرت امام حسين (ع) برگزارگرديد
جلسه ی توجيهی انتخاب رشته کنکور سراسری دبیرستان های دخترانه ئ پسرانه دوره دوم حضرت امام حسين (ع) یزد برگزارگرديد ادامه...

برگزاری کلاسهای تابستانی پسرانه دوره اول + تصویربرگزاری کلاسهای تابستانی پسرانه دوره اول + تصویر
برگزاری کلاسهای تابستانی پسرانه دوره اول + تصویر ادامه...

شورای دبیرستان های دوره اول و دوم حضرت امام حسين (ع) برگزارگرديد . شورای دبیرستان های دوره اول و دوم حضرت امام حسين (ع) برگزارگرديد .
شورای دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره اول و دوم حضرت امام حسین (ع) در محل دبیرستان دخترانه برگزار گردید . ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) از موزه آب بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) از موزه آب
دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) از موزه آب بازدید کردند. ادامه...

شورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان های دوره دوم حضرت امام حسين (ع) برگزارگرديد . شورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان های دوره دوم حضرت امام حسين (ع) برگزارگرديد .
شورای هم اندیشی مدیران ، معاونین هماهنگی و سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) در محل دفتر مرکزی برگزار گردید . ا ادامه...

برگزاری مسابقات تیمی ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)برگزاری مسابقات تیمی ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
مسابقات تیمی کلاسی دروس ریاضی و فیزیک برای دانش آموزان پایه یازدهم در تابستان 96 برگزار می گردد. ادامه...

بازدید از امامزاده سید نصرالله و سید فتح الرضا به مناسبت روز تجلیل از امامزاده ها و اتباع مبترکه بازدید از امامزاده سید نصرالله و سید فتح الرضا به مناسبت روز تجلیل از امامزاده ها و اتباع مبترکه
بازدید از امامزاده سید نصرالله و سید فتح الرضا به مناسبت روز تجلیل از امامزاده ها و اتباع مبترکه ادامه...

اردوی تفریحی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)اردوی تفریحی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
اردوی تفریحی دانش آموزان پایه دهم از 3 تا 5 مرداد ماه در تهران برگزار شد. ادامه...

برگزاری آزمون علمی قلم چی در دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دومبرگزاری آزمون علمی قلم چی در دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم
ساعت 8 صبح جمعه ۹۶/۵/۶ دومین آزمون علمی قلم چی ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی در محل دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین(ع) یزد برگزار شد. ادامه...

اجرای صبحگاه شاد به مناسبت روز دختر در دبیرستان دخترانه دوره اولاجرای صبحگاه شاد به مناسبت روز دختر در دبیرستان دخترانه دوره اول
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر از دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه تابستانی دبیرستان دخترانه دوره اول پذیرایی شد. ادامه...

پذیرایی از دانش آموزان به مناسبت تولد حضرت معصومه وروز دختر پذیرایی از دانش آموزان به مناسبت تولد حضرت معصومه وروز دختر
به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) از دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه تابستانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم پذیرایی شد. ادامه...

آغاز کلاسهای تابستانی در دبیرستان دخترانه دوره اولآغاز کلاسهای تابستانی در دبیرستان دخترانه دوره اول
آغاز کلاسهای تابستانی در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

بازدیددانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) از کارخانه مه شویان بازدیددانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) از کارخانه مه شویان
بازدیددانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) از کارخانه مه شویان ادامه...

برگزاری شورای دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری شورای دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) دوره اول
شورای دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد ادامه...

جلسه هم اندیشی دبیران سال چهارم دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) برگزار شد .جلسه هم اندیشی دبیران سال چهارم دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) برگزار شد .
جلسه هم اندیشی دبیران سال چهارم دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) برگزار شد . ادامه...

اردوی سیاحتی تهران دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی سیاحتی تهران دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی سیاحتی تهران دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

آغاز ثبت نام کلاسهای تابستانی دبیرستانهای دوره اول و دومآغاز ثبت نام کلاسهای تابستانی دبیرستانهای دوره اول و دوم
آغاز ثبت نام کلاسهای تابستانی دبیرستانهای دوره اول و دوم ادامه...

اردوی زیارتی سیاحتی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم به مشهد مقدس اردوی زیارتی سیاحتی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم به مشهد مقدس
دانش اموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم یزد به همراه مربیان خود برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع) عازم مشهد شدند. ادامه...

قبولی 17 نفر از دانش آموزان دختر در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشانقبولی 17 نفر از دانش آموزان دختر در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
قبولی 17 نفر از دانش آموزان دختر در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ادامه...

کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال ۹۶ از فردا توزیع می شود
داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون باید به سایت اینترنتی به نشانیwww.sanjesh.org مراجعه کنند ادامه...

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار گردید. ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

ثبت نام موقت پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ثبت نام موقت پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
ثبت نام موقت پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

شورای دبيرستانهای دوره دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .شورای دبيرستانهای دوره دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .
شورای دبیرستانهای دوره دوم حضرت امام حسین (ع) با آقای باغستانی رئیس هیات مدیره و آقای مطلب نژاد مدیر عامل موسسه و کلیه ی مدیران و معاونین دبیرستانهای دوره دوم در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار گردید . ادامه...

شورای دبيرستانهای دوره اول حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .شورای دبيرستانهای دوره اول حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .
شورای دبیرستانهای دوره اول حضرت امام حسین (ع) با آقای باغستانی رئیس هیات مدیره و آقای مطلب نژاد مدیر عامل موسسه و کلیه ی مدیران و معاونین دبیرستانهای دوره اول در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار گردید . ادامه...

نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره دومنفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره دوم
نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان پسرانه دوره دومنفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان پسرانه دوره دوم
نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

اطلاعیه شماره 5
اطلاعیه اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستانهای دوره دوم ادامه...

اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دوره اولاعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دوره اول
اعلام نتایج آزمون ورودی پایه ی هفتم دخترانه و پسرانه سال تحصیلی 97-96 ادامه...


نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اولنفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اول
نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...


اخبار و اطلاعیه های آزمون ورودی مدارس 97-96اخبار و اطلاعیه های آزمون ورودی مدارس 97-96
اخبار و اطلاعیه های آزمون ورودی مدارس 97-96 ادامه...

سوالات و پاسخنامه آزمون نهایی پایه سوم متوسطه
با مراجعه به این خبر سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی خود را دریافت کنید ادامه...

تجلیل از رتبه های برتر بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتجلیل از رتبه های برتر بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تجلیل از رتبه های برتر بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم پر فیض دعای توسل در سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزاری مراسم پر فیض دعای توسل در سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم پر فیض دعای توسل در سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

ثبت خاطرات روزهای پایانی سال تحصیلی 96-95 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولثبت خاطرات روزهای پایانی سال تحصیلی 96-95 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
ثبت خاطرات روزهای پایانی سال تحصیلی 96-95 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تعطیلی مدارس حضرت امام حسین(ع) در روز شنبه 96/2/30
تعطیلی مدارس حضرت امام حسین(ع) در روز شنبه 96/2/30 ادامه...

تجلیل از برگزیدگان تورنی تیم ریاضی و المپیاد زبانتجلیل از برگزیدگان تورنی تیم ریاضی و المپیاد زبان
تجلیل از برگزیدگان تورنی تیم ریاضی و المپیاد زبان ادامه...

تجلیل از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه و استانتجلیل از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه و استان
تجلیل از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه و استان ادامه...

تجلیل از برترینهای آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان (مرحله دوم) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین تجلیل از برترینهای آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان (مرحله دوم) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین
تجلیل از برترینهای آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان (مرحله دوم) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره ا ول ادامه...

بزرگداشت مقام والای معلم در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اولبزرگداشت مقام والای معلم در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول
بزرگداشت مقام والای معلم در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی تشویقی پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی تشویقی پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی تشویقی پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج) در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج) در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج) در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

 حضور سردار کاکاوند فرماندهی نیروی انتظامی استان در دفتر مرکزی موسسه و تبریک هفته معلم حضور سردار کاکاوند فرماندهی نیروی انتظامی استان در دفتر مرکزی موسسه و تبریک هفته معلم
حضور سردار کاکاوند فرماندهی نیروی انتظامی استان در دفتر مرکزی موسسه و تبریک هفته معلم ادامه...

مراسم بزرگداشت هفته معلم برگزار شدمراسم بزرگداشت هفته معلم برگزار شد
مراسم تجلیل از دبیران مدارس حضرت امام حسین(ع) یزد برگزار شد ادامه...

آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان (مرحله دوم)در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولآزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان (مرحله دوم)در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان (مرحله دوم)در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بزرگداشت روز معلم در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول بزرگداشت روز معلم در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
بزرگداشت روز معلم در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

کسب 4 رتبه نخست استان در مسابقات فرهنگیکسب 4 رتبه نخست استان در مسابقات فرهنگی
توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول، 4 رتبه نخست استانی کسب شد ادامه...ویژه برنامه مبعث حضرت رسول اکرم (ص) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولویژه برنامه مبعث حضرت رسول اکرم (ص) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
ویژه برنامه مبعث حضرت رسول اکرم (ص) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

ضبط سرود دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولضبط سرود دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
ضبط سرود دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

هفته بهداشت وحضور پزشک در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اولهفته بهداشت وحضور پزشک در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول
هفته بهداشت وحضور پزشک در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه ی شورای نظام بررسی و پذیرش پیشنهادهای موسسه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .جلسه ی شورای نظام بررسی و پذیرش پیشنهادهای موسسه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .
جلسه ی شورای نظام بررسی و پذیرش پیشنهادهای موسسه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

جلسه ی شورای سیاستگذاری پایه چهارم دبيرستانهای دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .جلسه ی شورای سیاستگذاری پایه چهارم دبيرستانهای دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .
جلسه ی شورای سیاستگذاری پایه چهارم دبيرستانهای دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

برگزاری روز جهانی بهداشت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری روز جهانی بهداشت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری روز جهانی بهداشت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

نتایج نهایی مسابقات قرائت قرآن ، حفظ قرآن، تفسیر قرآن ، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ...نتایج نهایی مسابقات قرائت قرآن ، حفظ قرآن، تفسیر قرآن ، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ...
نتایج نهایی مسابقات قرائت قرآن ، حفظ قرآن، تفسیر قرآن ، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ... ادامه...

آزمون کانگورو در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولآزمون کانگورو در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
آزمون کانگورو در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

جلسه ی شورای دبيرستانهای دوره اول و دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .جلسه ی شورای دبيرستانهای دوره اول و دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .
جلسه ی شورای دبيرستانهای دوره اول و دوم حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

کسب رتبه برتر 40نفرازدانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)-دوره اول در مسابقات فرهنگی هنری کسب رتبه برتر 40نفرازدانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)-دوره اول در مسابقات فرهنگی هنری
کسب رتبه برتر 40نفرازدانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)-دوره اول در مسابقات فرهنگی هنری ناحیه یک یزد ادامه...


ورزش همگانی در صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولورزش همگانی در صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
ورزش همگانی در صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تجلیل از برگزیدگان لیگ علمی پایا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتجلیل از برگزیدگان لیگ علمی پایا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تجلیل از برگزیدگان لیگ علمی پایا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اعزام دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) به مرحله استانی مسابقات درسهایی از قرآناعزام دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) به مرحله استانی مسابقات درسهایی از قرآن
اعزام دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) به مرحله استانی مسابقات درسهایی از قرآن ادامه...

برگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری مراسم جشن میلاد با سعادت مولای متقیان امیرمومنان حضرت علی (ع) در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اردی کویر نوردی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)- دوره دوماردی کویر نوردی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)- دوره دوم
اردی کویر نوردی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)- دوره دوم ادامه...

بازارچه فروش غذا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)- دوره دوم بازارچه فروش غذا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)- دوره دوم
بازارچه فروش غذا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)- دوره دوم ادامه...

آشپزی دانش آموزان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولآشپزی دانش آموزان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
آشپزی دانش آموزان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری هشتمین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری هشتمین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری هشتمین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جشن مولودی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجشن مولودی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جشن مولودی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اعلام نتایج آخرین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اعلام نتایج آخرین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
اعلام نتایج آخرین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری آخرین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری آخرین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری آخرین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه نظرسنجی ازوالدین جهت بررسی آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان دردبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اوجلسه نظرسنجی ازوالدین جهت بررسی آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان دردبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره او
جلسه نظرسنجی ازوالدین جهت بررسی آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان دردبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مرحله اول مسابقات شطرنج در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مرحله اول مسابقات شطرنج در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مرحله اول مسابقات شطرنج در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه ی شورای دبيرستانهای دوره اول و دوم موسسه خیریه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .جلسه ی شورای دبيرستانهای دوره اول و دوم موسسه خیریه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد .
جلسه ی شورای دبيرستانهای دوره اول و دوم موسسه خیریه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

تقدیرازبرگزیدگان مسابقات آنلاین نوروزی پسرانه دوره اولتقدیرازبرگزیدگان مسابقات آنلاین نوروزی پسرانه دوره اول
تقدیرازبرگزیدگان مسابقات آنلاین نوروزی پسرانه دوره اول ادامه...

شروع بکار کلاسهای نوروزی دبیرستان پسرانه دوره اولشروع بکار کلاسهای نوروزی دبیرستان پسرانه دوره اول
شروع بکار کلاسهای نوروزی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

نوروز نامه اینترنتی مدارس حضرت امام حسین (ع)نوروز نامه اینترنتی مدارس حضرت امام حسین (ع)
نوروز نامه اینترنتی مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

مراسم عبادی جشن تکلیف دانش آموزان دبیرستان پسرانه برگزار شدمراسم عبادی جشن تکلیف دانش آموزان دبیرستان پسرانه برگزار شد
مراسم عبادی جشن تکلیف دانش آموزان دبیرستان پسرانه برگزار شد ادامه...

تجلیل از دانش آموزان برگزیده هفتمین مرحله آزمون قلم چیتجلیل از دانش آموزان برگزیده هفتمین مرحله آزمون قلم چی
تجلیل از دانش آموزان برگزیده هفتمین مرحله آزمون قلم چی ادامه...

هفتمین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولهفتمین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
هفتمین مرحله آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تجلیل از برترینهای قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتجلیل از برترینهای قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تجلیل از برترینهای قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

نمایشگاه و بازارچه دستاوردهای دانش آموزان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولنمایشگاه و بازارچه دستاوردهای دانش آموزان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
نمایشگاه و بازارچه دستاوردهای دانش آموزان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی پایه سوم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومجلسه دانش افزایی پایه سوم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
جلسه دانش افزایی پایه سوم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری هفتمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری هفتمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری هفتمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه معرفی گرایش های رشته علوم انسانی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه معرفی گرایش های رشته علوم انسانی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه معرفی گرایش های رشته علوم انسانی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

مراسم سوگواری و عزاداری بانوی بزرگ اسلام در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوممراسم سوگواری و عزاداری بانوی بزرگ اسلام در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مراسم سوگواری و عزاداری بانوی بزرگ اسلام در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

جشن نیکوکاری در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجشن نیکوکاری در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جشن نیکوکاری در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جشن نیکوکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجشن نیکوکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جشن نیکوکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

مسابقات جهانی ریاضی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمسابقات جهانی ریاضی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مسابقات جهانی ریاضی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

معاینه دانش آموزان پایه هفتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمعاینه دانش آموزان پایه هفتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
معاینه دانش آموزان پایه هفتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری پنجمین جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری پنجمین جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری پنجمین جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تقدیر از از دانش آموزان برگزیده ششمین آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتقدیر از از دانش آموزان برگزیده ششمین آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تقدیر از از دانش آموزان برگزیده ششمین آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

سومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولسومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
سومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

روز درخت و درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولروز درخت و درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
روز درخت و درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تورنی تیم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتورنی تیم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تورنی تیم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول از کارخانه یزدبافبازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول از کارخانه یزدباف
بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول از کارخانه یزدباف ادامه...

برگزاری ششمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری ششمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری ششمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه مشترک انجمن اولیاء و مربیان مدارس دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری جلسه مشترک انجمن اولیاء و مربیان مدارس دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری جلسه مشترک انجمن اولیاء و مربیان مدارس دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی تفریحی، ورزشی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولاردوی تفریحی، ورزشی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
اردوی تفریحی، ورزشی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات درسهایی از قرآن اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات درسهایی از قرآن
اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات درسهایی از قرآن ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول از نمایشگاه کتاب یزدبازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول از نمایشگاه کتاب یزد
بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول از نمایشگاه کتاب یزد ادامه...

برگزاری مراسم سالروز شهادت مظلومانه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س)برگزاری مراسم سالروز شهادت مظلومانه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س)
برگزاری مراسم سالروز شهادت مظلومانه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه...

اعزام دانش آموزان برتر قرآنی به مرکز دارالقرآن حضرت امام موسی کاظم (ع)اعزام دانش آموزان برتر قرآنی به مرکز دارالقرآن حضرت امام موسی کاظم (ع)
اعزام دانش آموزان برتر قرآنی به مرکز دارالقرآن حضرت امام موسی کاظم (ع) ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)برگزاری جلسه دانش افزایی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
برگزاری جلسه دانش افزایی پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

برگزاری ششمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری ششمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری ششمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی برون استانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی برون استانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی برون استانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری جلسه دانش افزایی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری جلسه دانش افزایی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی راهیان نور دانش آموزان پایه های دهم و سوم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اردوی راهیان نور دانش آموزان پایه های دهم و سوم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
اردوی راهیان نور دانش آموزان پایه های دهم و سوم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری مسابقات والیبال درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری مسابقات والیبال درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری مسابقات والیبال درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری مراسم جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مراسم جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزار شد . ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی با حضور والدین و دانش آموزان پایه چهارمبرگزاری جلسه دانش افزایی با حضور والدین و دانش آموزان پایه چهارم
برگزاری جلسه دانش افزایی با حضور والدین و دانش آموزان پایه چهارم ادامه...

حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مسابقات ناحیه رشته سرودحضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مسابقات ناحیه رشته سرود
حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مسابقات ناحیه رشته سرود ادامه...

جلسه توجیهی انتخاب رشته دانش آموزان در دبیرستان حضرت امام حسین(ع) دوره اولجلسه توجیهی انتخاب رشته دانش آموزان در دبیرستان حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جلسه توجیهی انتخاب رشته دانش آموزان در دبیرستان حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

اردوی برون استانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی برون استانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی برون استانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول از کارخانه یزدبافبازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول از کارخانه یزدباف
بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول از کارخانه یزدباف ادامه...

اردوی کویر نوردی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوماردوی کویر نوردی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
اردوی کویر نوردی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

جشن سپاس در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومجشن سپاس در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
جشن سپاس در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

اهدای هدیه به دانش آموزان هم نام با حضرت زینب (س)اهدای هدیه به دانش آموزان هم نام با حضرت زینب (س)
اهدای هدیه به دانش آموزان هم نام با حضرت زینب (س) ادامه...

برگزاری مسابقه ورزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوه دومبرگزاری مسابقه ورزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوه دوم
برگزاری مسابقه ورزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوه دوم ادامه...

برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه سلامت با حضور جناب آقای دکتر لطفی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزار گردید. ادامه...

برگزاری جشن وسپاس 10 در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولبرگزاری جشن وسپاس 10 در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
برگزاری جشن وسپاس 10 در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

تجلیل ازبرگزیدگان قلم چی مرحله پنجم در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتجلیل ازبرگزیدگان قلم چی مرحله پنجم در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تجلیل ازبرگزیدگان قلم چی مرحله پنجم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اعزام منتخبین رشته های هنرهای تجسمی به مسابقات ناحیهاعزام منتخبین رشته های هنرهای تجسمی به مسابقات ناحیه
اعزام منتخبین رشته های هنرهای تجسمی به مسابقات ناحیه ادامه...

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری صبحگاه شهادت حضرت زهرا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری صبحگاه شهادت حضرت زهرا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری صبحگاه شهادت حضرت زهرا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جشن وسپاس 10 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولبرگزاری جشن وسپاس 10 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
در روز پنجشنبه21 بهمن 95 مراسم جشن وسپاس با هدف ارتقاء انگیزه دانش آموزان برگزار گردید. ادامه...

نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان پسرانه دوره اول
نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان پسرانه دوره اول معرفی شدند ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی برای دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری اردوی تفریحی برای دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری اردوی تفریحی برای دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مانور آتش نشانی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری مانور آتش نشانی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری مانور آتش نشانی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات کتبی معارف اسلامی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری مسابقات کتبی معارف اسلامی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
برگزاری مسابقات کتبی معارف اسلامی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

حضوردانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در گلزار شهداحضوردانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در گلزار شهدا
حضوردانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در گلزار شهدا ادامه...

نواخته شدن زنگ انقلاب در دبیرستان پسرانۀ حضرت امام حسین(ع)نواخته شدن زنگ انقلاب در دبیرستان پسرانۀ حضرت امام حسین(ع)
استاندار یزد صبح سه شنبه 12 بهمن ماه در مراسم نواختن زنگ انقلاب اسلامی که در دبیرستان پسرانۀ حضرت امام حسین(ع) یزد برگزار شد، زنگ انقلاب را زنگ تکامل و تعالی انسانی و یادآور ارزش‌ها، آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی دانست. ادامه...

نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولنواختن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری پنجمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری پنجمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری پنجمین مرحله آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

کسب رتبه دوم مسابقات تنیس روی میز ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولکسب رتبه دوم مسابقات تنیس روی میز ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
کسب رتبه دوم مسابقات تنیس روی میز ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستات پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری آزمون قلم چی در دبیرستات پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستات پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه کمیته مشاوره وبرنامه ریزی شورای دانش آموزیبرگزاری جلسه کمیته مشاوره وبرنامه ریزی شورای دانش آموزی
برگزاری جلسه کمیته مشاوره وبرنامه ریزی شورای دانش آموزی ادامه...

جلسه دانش افزایی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولجلسه دانش افزایی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جلسه دانش افزایی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات تورنی تیم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مسابقات تورنی تیم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مسابقات تورنی تیم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

ادای احترام  دانش آموزان پایه دهم دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به آتشنشانان شهیدادای احترام دانش آموزان پایه دهم دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به آتشنشانان شهید
ادای احترام دانش آموزان پایه دهم دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به آتشنشانان شهید ادامه...

اردو فرهنگی تفریحی دانش آموزان پایه چهارم در کمپ کویر نوردی آفتاباردو فرهنگی تفریحی دانش آموزان پایه چهارم در کمپ کویر نوردی آفتاب
اردو فرهنگی تفریحی دانش آموزان پایه چهارم در کمپ کویر نوردی آفتاب برگزار شد ادامه...

بازدید دانش آموزان از کتابخانه وزیری و بافت تاریخی یزدبازدید دانش آموزان از کتابخانه وزیری و بافت تاریخی یزد
بازدید دانش آموزان از کتابخانه وزیری و بافت تاریخی یزد ادامه...

جلسه توجیهی پایه نهم دردبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولجلسه توجیهی پایه نهم دردبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جلسه توجیهی پایه نهم دردبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

توزیع قرص آهن و ویتامین د3 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتوزیع قرص آهن و ویتامین د3 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
توزیع قرص آهن در آموزشگاه از تاریخ 95/10/07 آغازو به مدت چهار ماه ادامه دارد. ادامه...

برگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

ارسال آثار هنری برتر دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول به ناحیهارسال آثار هنری برتر دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول به ناحیه
ارسال آثار هنری برتر دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول به ناحیه ادامه...

برگزاری امتحانات ترم اول دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولبرگزاری امتحانات ترم اول دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
برگزاری امتحانات ترم اول دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

 فضیلت نماز اول ماه و صدقه دادن در اول ماه ربیع الثانی فضیلت نماز اول ماه و صدقه دادن در اول ماه ربیع الثانی
با فرا رسیدن ماه ربیع الثانی در صبحگاه امروز شنبه مورخ 95/10/11 در رابطه با فضیلت نماز اول ماه و صدقه دادن صحبت شد. ادامه...

برگزاری مسابقات هنرهای تجسمی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری مسابقات هنرهای تجسمی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری مسابقات هنرهای تجسمی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی پایه نهم با حضور آقای باغستانی برگزاری جلسه دانش افزایی پایه نهم با حضور آقای باغستانی
جلسه دانش افزایی پایه نهم با حضور حاج آقای باغستانی و کلیه دانش آموزان پایه نهم در سالن اجتماعات آموزشگاه برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)برگزاری دومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
دومین جلسه صبحگاه قرآنی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزار گردید. ادامه...

گزارش عملکرد شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)گزارش عملکرد شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
گزارش عملکرد شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

برگزاری مسابقات شفاهی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) برگزاری مسابقات شفاهی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)
برگزاری مسابقات شفاهی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات کتبی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری مسابقات کتبی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری مسابقات کتبی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

اردوی شهرستان میبد دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اردوی شهرستان میبد دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
در روز دوشنبه مورخ 95/10/06 شهرستان میبد میزبان دانش آموزان دبیرستان دوره اول حضرت امام حسین (ع) بود ادامه...

اردوی داخل استان دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اردوی داخل استان دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
در روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 شهرستان میبد میزبان دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول حضرت امام حسین (ع) بود. ادامه...

برگزیدگان آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومبرگزیدگان آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
برگزیدگان آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

اردوی داخل استان دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولاردوی داخل استان دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
در روز پنجشنبه مورخ 95/10/02 شهرستان میبد میزبان دانش آموزان دبیرستان دوره اول حضرت امام حسین (ع) بود. ادامه...

نفرات برتر آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومنفرات برتر آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
نفرات برتر آزمون علمی مرحله اول استان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

عطر یلدا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولعطر یلدا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
سه شنبه 30/9/95 معاونت پرورشی آموزشگاه با حمایت مدیریت محترم سرکار خانم نقیبی آخرین روز پاییز را جشن گرفت. ادامه...

جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولجلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

جلسه مشاوره گروهی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه مشاوره گروهی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه مشاوره گروهی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه تشریح در آزمایشگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومجلسه تشریح در آزمایشگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
جلسه تشریح در آزمایشگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

جلسه مشاوره گروهی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) جلسه مشاوره گروهی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه مشاوره گروهی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه کارگروه آموزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری جلسه کارگروه آموزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری جلسه کارگروه آموزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه هم اندیشی کارگروه پرورشی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)جلسه هم اندیشی کارگروه پرورشی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
جلسه هم اندیشی کارگروه پرورشی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

اردوی میبد دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوماردوی میبد دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
اردوی میبد دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

اردوی مهریز دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوماردوی مهریز دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
اردوی مهریز دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

نفرات برتر آزمون قلم چی پایه هفتم و هشتمنفرات برتر آزمون قلم چی پایه هفتم و هشتم
نفرات برتر آزمون قلم چی پایه هفتم و هشتم ادامه...

برگزاری جلسه کارگروه آموزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری جلسه کارگروه آموزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری جلسه کارگروه آموزشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی فرهنگی تفریحی دانش آموزان پایه سوم در کمپ کویر نوردی آفتاب برگزار شداردوی فرهنگی تفریحی دانش آموزان پایه سوم در کمپ کویر نوردی آفتاب برگزار شد
اردوی فرهنگی تفریحی دانش آموزان پایه سوم در کمپ کویر نوردی آفتاب برگزار شد ادامه...

کسب عنوان اولی کشوری در رقابتهای علمی خوارزمی و علمی مهارتکسب عنوان اولی کشوری در رقابتهای علمی خوارزمی و علمی مهارت
دانش آموز دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) یزد توانستند در رقابتهای علمی کشور بدرخشند ادامه...

برگزاری آزمون بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری آزمون بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
برگزاری آزمون بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) از نساجی اردکانبازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) از نساجی اردکان
بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) از نساجی اردکان ادامه...

کسب رتبه سوم تیم والیبال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولکسب رتبه سوم تیم والیبال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
کسب رتبه سوم تیم والیبال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولآزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صیحگاه ویژه قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولصیحگاه ویژه قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
صیحگاه ویژه قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه بسیج در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری جلسه بسیج در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
برگزاری جلسه بسیج در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه سوم از کتاب خانه وزیری و بافت تاریخی یزدبازدید دانش آموزان پایه سوم از کتاب خانه وزیری و بافت تاریخی یزد
بازدید دانش آموزان پایه سوم از کتاب خانه وزیری و بافت تاریخی یزد ادامه...

 تصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه دوره اول تصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه دوره اول
تصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول
در روزجمعه مورخ 95/0/9/19 دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول با شرکت در آزمون قلم چی در آموزشگاه خود به رقابت پرداختند. ادامه...

جلسه هماهنگ کنندگان پایه هفتم و هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه هماهنگ کنندگان پایه هفتم و هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه هماهنگ کنندگان پایه هفتم و هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

فعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولفعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
فعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برپایی جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرپایی جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برپایی جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

همایش آشنایی با کارخانجات استان یزد در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شدهمایش آشنایی با کارخانجات استان یزد در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد
همایش آشنایی با کارخانجات استان یزد در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد ادامه...

حضور پرقدرت تیم والیبال دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات ناحیهحضور پرقدرت تیم والیبال دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات ناحیه
حضور پرقدرت تیم والیبال دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات ناحیه ادامه...

تجلیل از برگزیدگان آزمون قلم چی مرحله چهارمتجلیل از برگزیدگان آزمون قلم چی مرحله چهارم
تجلیل از برگزیدگان آزمون قلم چی مرحله چهارم ادامه...

تقدیر از برترینهای قلم چی در دبیرستان دوره دومتقدیر از برترینهای قلم چی در دبیرستان دوره دوم
دبیرستان پسرانه دوره دوم از برترینهای قلم چی خود تقدیر کرد ادامه...

تصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول مرحله چهارمتصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول مرحله چهارم
تصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول مرحله چهارم ادامه...

جلسه دانش آموزان پایه نهم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش آموزان پایه نهم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش آموزان پایه نهم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تیم والیبال دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول نایب قهرمان ناحیه شدتیم والیبال دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول نایب قهرمان ناحیه شد
نایب قهرمانی تیم والیبال دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول تشکیل شدجلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول تشکیل شد
جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون قلمچی و تجلیل از نفرات برتر دبیرستان دخترانه دوره اولبرگزاری آزمون قلمچی و تجلیل از نفرات برتر دبیرستان دخترانه دوره اول
برگزاری آزمون قلمچی و تجلیل از نفرات برتر ئر ئبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

جلسه کارگروه های پرورشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولجلسه کارگروه های پرورشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
جلسه کارگروه های پرورشی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

جلسه هم اندیشی والدین پایه دهم دبیرستان پسرانه تشکیل شدجلسه هم اندیشی والدین پایه دهم دبیرستان پسرانه تشکیل شد
والدین پایه دهم دبیرستان پسرانه دوره دوم تشکیل جلسه دادند ادامه...

اولين کارگروه آموزشی دبيران درس رياضی پايه دهم دبيرستان های پسرانه و دخترانه تشکیل شداولين کارگروه آموزشی دبيران درس رياضی پايه دهم دبيرستان های پسرانه و دخترانه تشکیل شد
اولين کارگروه آموزشی دبيران درس رياضی پايه دهم دبيرستان های پسرانه و دخترانه تشکیل شد ادامه...

شورای ستادی موسسه تشکیل جلسه دادشورای ستادی موسسه تشکیل جلسه داد
شورای ستادی موسسه تشکیل جلسه داد ادامه...

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم تشکیل شدجلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم تشکیل شد
جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم تشکیل شد ادامه...

تجلیل از برترینهای آزمون قلمچیتجلیل از برترینهای آزمون قلمچی
نفرات برتر علمی دبیرستان دخترانه دوره دوم تجلیل شدند ادامه...

صعود تیم فوتسال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول صعود تیم فوتسال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صعود تیم فوتسال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

کسب رتبه سوم مسابقات بدمینتون ناحیه یک توسط دانش آموز امیر رضا قاسمیکسب رتبه سوم مسابقات بدمینتون ناحیه یک توسط دانش آموز امیر رضا قاسمی
کسب رتبه سوم مسابقات بدمینتون ناحیه یک توسط دانش آموز امیر رضا قاسمی ادامه...

برگزاری مسابقه فوتسال دوستانه تیم فوتسال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مسابقه فوتسال دوستانه تیم فوتسال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مسابقه فوتسال دوستانه تیم فوتسال دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مانور زلزله در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مانور زلزله در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مانور زلزله در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تقدیر ازحافظان پیامهای قرآنی درصبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتقدیر ازحافظان پیامهای قرآنی درصبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تقدیر ازحافظان پیامهای قرآنی درصبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه نمایندگان کلاس ها با مدیر دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولجلسه نمایندگان کلاس ها با مدیر دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جلسه نمایندگان کلاس ها با مدیر دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

کسب مقام اول کشوری مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی توسط دانش آموز امیر رضا نشاطی
کسب مقام اول کشوری مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی توسط دانش آموز دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین ( ع) دوره دوم آقای امیر رضا نشاطی ادامه...

برگزاری مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری سومین نشست مشورتی معاونین پرورشی مدارس حضرت امام حسین (ع)برگزاری سومین نشست مشورتی معاونین پرورشی مدارس حضرت امام حسین (ع)
سومین نشست مشورتی معاونین پرورشی مدارس حضرت امام حسین (ع) برگزار شد ادامه...

کلاس آمادگی دفاعی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولکلاس آمادگی دفاعی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
کلاس آمادگی دفاعی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

بر گزاری مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبر گزاری مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
بر گزاری مانور زلزله در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه معاونین پرورشی دبیرستانهای دوره دوم به میزبانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)جلسه معاونین پرورشی دبیرستانهای دوره دوم به میزبانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
دومین جلسه معاونین پرورشی دبیرستانهای دوره دوم به میزبانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) برگزار شد . ادامه...

برگزاری مانور زلزله در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری مانور زلزله در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
همزمان با سراسر کشور در روز 95/09/15 مانور زلزله در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزار شد . ادامه...

جلسه هماهنگ کنندگان پایه هفتم و هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه هماهنگ کنندگان پایه هفتم و هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه هماهنگ کنندگان پایه هفتم و هشتم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم از کتابخانه وزیریبازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم از کتابخانه وزیری
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم از کتابخانه وزیری ادامه...

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) کارخانه تولید کیسه فریزر آروکبازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) کارخانه تولید کیسه فریزر آروک
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) کارخانه تولید کیسه فریزر آروک ادامه...

برگزاری جلسات مشاوره فردی با والدین دانش آموزان پایه چهارمبرگزاری جلسات مشاوره فردی با والدین دانش آموزان پایه چهارم
برگزاری جلسات مشاوره فردی با والدین دانش آموزان پایه چهارم ادامه...

 اهدای کارت های امتیاز به نفرات برتر آزمون قلم چی اهدای کارت های امتیاز به نفرات برتر آزمون قلم چی
اهدای کارت های امتیاز به نفرات برتر آزمون قلم چی ادامه...

تمرین سرود همگانی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولتمرین سرود همگانی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
تمرین سرود همگانی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

جلسه آموزشی آسیب های اجتماعی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولجلسه آموزشی آسیب های اجتماعی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
جلسه آموزشی آسیب های اجتماعی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزار شد. ادامه...

اسامی نفرات برتر آزمون قلم چی 21
نفرات برتر آزمون قلم چی 21 معرفی شدند. ادامه...

کسب سه مقام برترمسابقات بدمینتون ناحیه یک توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) کسب سه مقام برترمسابقات بدمینتون ناحیه یک توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
مسابقات ناحیه ای بدمینتون به میزبانی ناحیه یک اداره آموزش و پرورش یزد در تاریخ 95/09/07 برگزار گردید ادامه...

تقدیرازبرترینهای حجاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)تقدیرازبرترینهای حجاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
تقدیرازبرترینهای حجاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

نفرات برتر آزمون قلم چی مرحله سوم دبیرستان پسرانه دوره اول
نفرات برتر آزمون قلم چی مرحله سوم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون علمی قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از نفرات برتر آزمون علمی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

کسب مقام دوم ناحیه در رشته تنیس روی میزکسب مقام دوم ناحیه در رشته تنیس روی میز
دانش آموز دبیرستان پسرانه دوره اول مقام دوم ناحیه را کسب کرد ادامه...


فعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولفعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
فعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری نقاشی همگانی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری نقاشی همگانی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری نقاشی همگانی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری سومین آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری سومین آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جمعه مورخ 95/09/05 دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول با شرکت در آزمون قلم چی در آموزشگاه خود به رقابت پرداختند. ادامه...

کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز ناحیه یک توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز ناحیه یک توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
مسابقات ناحیه ای تنیس روی میز به میزبانی ناحیه یک اداره آموزش و پرورش یزد با حضور 37 شرکت کننده از مدارس ناحیه یک در تاریخ 3/9/95 برگزار گردید . ادامه...

جلسه هم انديشی مديران ، معاونين شيفت و سرپرستان دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع)جلسه هم انديشی مديران ، معاونين شيفت و سرپرستان دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع)
جلسه هم انديشی مديران ، معاونين شيفت و سرپرستان دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

جلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) جلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع)
جلسه هم اندیشی مدیران ومعاونین دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره اول برگزار گردید . ادامه...

جلسه هم انديشی مديران و کارشناسان حوزه ستادی موسسه خيريه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسين (ع)جلسه هم انديشی مديران و کارشناسان حوزه ستادی موسسه خيريه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسين (ع)
جلسه هم انديشی مديران و کارشناسان حوزه ستادی موسسه خيريه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

جلسه هم انديشی مديران دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد جلسه هم انديشی مديران دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد
جلسه هم انديشی مديران دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

تشکیل جلسه مشاوره گروهی دردبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه مشاوره گروهی دردبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه مشاوره گروهی دردبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

طرح " ختم کل قرآن "  به مناسبت اربعین حسینی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولطرح " ختم کل قرآن " به مناسبت اربعین حسینی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
طرح " ختم کل قرآن " به مناسبت اربعین حسینی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مرحله اول مسابقات بدمینتون در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مرحله اول مسابقات بدمینتون در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
مرحله اول مسابقات بدمینتون در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد. ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری جلسه دانش افزایی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) یرگزار گردید. ادامه...

برگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
نمایشگاه کتاب با موضوعات کتب کمک درسی و مذهبی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برپا گردید ادامه...

جلسه مشاوره گروهی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)جلسه مشاوره گروهی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
جلسه مشاوره گروهی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) با حضور آقای باغستانی برگزار گردید. ادامه...

تقدیر از برترینهای آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومتقدیر از برترینهای آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
تقدیر از برترینهای آزمون قلم چی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اهدای بیش از 1000 جلد کتاب توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اهدای بیش از 1000 جلد کتاب توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
بیش از 1000 جلد کتاب توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) به کتابخانه های مدارس دیگر اهدا شد. ادامه...

برگزاری جلسه آموزش خانواده دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)برگزاری جلسه آموزش خانواده دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
جلسه آموزش خانواده کلاس سوم ریاضی و تجربی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برگزار شد. ادامه...

تصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اولتصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول
تصویر نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه مربی بهداشت با همیاران بهداشت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه مربی بهداشت با همیاران بهداشت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه مربی بهداشت با همیاران بهداشت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار و از نفرات برتر تجلیل شدآزمون قلم چی دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد
آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد ادامه...

نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولنمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اولتجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردیدمسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید
مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید ادامه...

صبحگاه قرآنی دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شدصبحگاه قرآنی دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد
صبحگاه قرآنی دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد ادامه...

فعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولفعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
فعالیت های هنری دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اسامی دانش آموزان شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول
اسامی دانش آموزان شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شرکت در مسابقات ورزشی مرحله ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولشرکت در مسابقات ورزشی مرحله ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
شرکت در مسابقات ورزشی مرحله ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اجرای برنامه های مختلف به مناسبت روز دانش آموز در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاجرای برنامه های مختلف به مناسبت روز دانش آموز در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برنامه های مختلف به مناسبت روز دانش آموز در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول اجرا شد. ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مراسم راهپیمایی 13 آبانشرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مراسم راهپیمایی 13 آبان
شرکت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول در مراسم راهپیمایی 13 آبان ادامه...

جلسه مشاورین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومجلسه مشاورین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
جلسه مشاورین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزار شد. ادامه...

اهدا احکام اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوماهدا احکام اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم
اهدا احکام اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقه ورزشی بین دبیران و دانش آموزانبرگزاری مسابقه ورزشی بین دبیران و دانش آموزان
به مناسبت روز دانش آ»وز مسابقه جذاب والیبال بین دبیران و دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد. ادامه...

حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در راهپیمایی 13 آبانحضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در راهپیمایی 13 آبان
دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند. ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مراسم راهپیمایی 13 آبانشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مراسم راهپیمایی 13 آبان
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مراسم راهپیمایی 13 آبان ادامه...

زنگ مبارزه با استکبار به صدا در آمدزنگ مبارزه با استکبار به صدا در آمد
در صبحگاه 12 آبانماه دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) یزد، زنگ مبارزه با استکبار نواخته شد ادامه...

جلسه والدین دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شدجلسه والدین دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد
جلسه والدین دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد ادامه...

تشکیل جلسه والدین پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه والدین پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه والدین پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

کارگاه آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شدکارگاه آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد
با حضور مدیریت دبیرستان کارگاه آداب معاشرت برگزار شد ادامه...

اجرای اعمال مستحی اول ماه های قمریاجرای اعمال مستحی اول ماه های قمری
اقامه نماز اول ماه و پرداخت صدقه در دبیرستان پسرانه دوره اول انجام شد ادامه...

جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره اول تشکیل شدجلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره اول تشکیل شد
جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره اول تشکیل شد ادامه...

تشکیل شورای دبیران دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتشکیل شورای دبیران دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای دبیران دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم تشکیل شد. ادامه...

تقدیر از برترین های آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) تقدیر از برترین های آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع)
از برترین های آزمون قلم چی در دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) تقدیر شد ادامه...

مسابقات درون مدرسه ای فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم آغاز شدمسابقات درون مدرسه ای فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم آغاز شد
مسابقات درون مدرسه ای فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم آغاز شد ادامه...

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شدانتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد
انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد ادامه...

دوره آداب معاشرت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اولدوره آداب معاشرت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول
دوره آداب معاشرت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تشکیل کلاس قرآن دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در امامزاده جعفر(ع)تشکیل کلاس قرآن دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در امامزاده جعفر(ع)
کلاس قرآن دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در امامزاده جعفر(ع) تشکیل شد. ادامه...

برگزاری نماز جماعت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری نماز جماعت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
حضور سبز دانش آموزان در نماز پرفیض جماعت در آموزشگاه حضرت امام حسین(ع) ستودنی است ادامه...

گرامیداشت هفته بهداشت روان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولگرامیداشت هفته بهداشت روان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مراسم گرامیداشت هفته بهداشت روان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار گردید. ادامه...

برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)، با حضور اعضای انجمن در سالن کنفرانس دبیرستان برگزار گردید. ادامه...

برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برگزاری جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در سال تحصیلی 96-95 برگزار گردید. ادامه...

مسابقه حلقه زنی بین دانش آموزان پایه های مختلف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)مسابقه حلقه زنی بین دانش آموزان پایه های مختلف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
مسابقه حلقه زنی بین دانش آموزان پایه های مختلف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) برگزار گردید. ادامه...

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید. ادامه...

برگزاری جلسه ستاد انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری جلسه ستاد انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم
جلسه ستاد انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد. ادامه...

گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
مراسم گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) یرگزار گردید. ادامه...

جلسه هم انديشی، توجيهی مديران و معاونين هماهنگی و نيروهای خدماتی دبيرستان های پسرانه و دخترانه جلسه هم انديشی، توجيهی مديران و معاونين هماهنگی و نيروهای خدماتی دبيرستان های پسرانه و دخترانه
جلسه هم انديشی ، توجيهی مديران و معاونين هماهنگی و نيروهای خدماتی دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) برگزار گرديد . ادامه...

انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولانتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار گردید. ادامه...

نمایشگاه آسیبهای اجتماعی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولنمایشگاه آسیبهای اجتماعی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
نمایشگاه آسیب شناسی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار گردید. ادامه...

نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد.نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد.
نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد. ادامه...

برگزاری جلسه والدین پایه هفتم دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری جلسه والدین پایه هفتم دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه والدین پایه هفتم دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد. ادامه...

 تبلیغات کاندیداهای انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول    تبلیغات کاندیداهای انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تبلیغات کاندیداهای انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول انجام شد. ادامه...

جلسه اعضای انجمن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اولجلسه اعضای انجمن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول
جلسه اعضای انجمن در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)دوره اول برگزار شد. ادامه...

جلسه هماهنگی سرویسهای ایاب و ذهاب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزار شدجلسه هماهنگی سرویسهای ایاب و ذهاب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزار شد
جلسه هماهنگی سرویسهای ایاب و ذهاب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزار شد ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی اولیا دانش آموزان پایه هشتمبرگزاری جلسه دانش افزایی اولیا دانش آموزان پایه هشتم
جلسه دانش افزایی اولیا دانش آموزان پایه هشتم برگزار گردید. ادامه...

تشکیل جلسه کمیته برگزاری انتخابات شورای دانش آموزیتشکیل جلسه کمیته برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
جلسه کمیته برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی با دستور کار نحوه اجرای انتخابات و افزایش شور و نشاط انتخاباتی با حضور مدیر و معاونین تشکیل شد. ادامه...

جلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) دوره دومجلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) دوره دوم
جلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) دوره دوم برگزار گرديد. ادامه...

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولبرگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزار گردید. ادامه...

تشکیل جلسه والدین پایه نهم دبیرستانهای دخترانه وپسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه والدین پایه نهم دبیرستانهای دخترانه وپسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه والدین پایه نهم دبیرستانهای دخترانه وپسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول تشکیل گردید. ادامه...

جلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) دوره اولجلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) دوره اول
جلسه هم انديشی مديران و معاونين دبيرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسين (ع) دوره اول برگزار گرديد . ادامه...

مراسم عزاداری دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره دوم برگزار شدمراسم عزاداری دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)دوره دوم برگزار شد
با حضور دانش آموزان، دبیران و مدعوین محترم مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در سالن نمازخانه دبیرستان برپا شد. ادامه...

برگزاری مراسم مرثیه خوانی سرور و سالار شهیدان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم مرثیه خوانی سرور و سالار شهیدان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مراسم مرثیه خوانی سرور و سالار شهیدان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد. ادامه...

برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مراسم مرثیه خوانی و عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزار گردید. ادامه...

عزاداری دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در حسینیه صاحب الزمان عزاداری دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در حسینیه صاحب الزمان
عزاداری دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در حسینیه صاحب الزمان ادامه...

پذیرایی صبحانه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولپذیرایی صبحانه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول با توزیع صبحانه از دانش آموزان پذیرایی شد. ادامه...

جشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شدجشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد
از برترینهای علمی،ورزشی، فرهنگی . هنری تجلیل شد ادامه...


دبیرستان دخترانه دوره اول به استقبال ماه محرم رفتدبیرستان دخترانه دوره اول به استقبال ماه محرم رفت
مراسم بزرگداشت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان برپا شد ادامه...

اردوی تفریحی دبیران دخترانه دوره دوم برگزار شداردوی تفریحی دبیران دخترانه دوره دوم برگزار شد
اردوی تفریحی دبیران دخترانه دوره دوم برگزار شد ادامه...


مراسم بازگشایی دبیرستان پسرانه دوره اول در سال تحصیلی جدیدمراسم بازگشایی دبیرستان پسرانه دوره اول در سال تحصیلی جدید
مراسم بازگشایی دبیرستان پسرانه دوره اول در سال تحصیلی جدید ادامه...

برگزاری جشن وسپاس دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزاری جشن وسپاس دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
از دانش آموزان برتر علمی،ورزشی،فرهنگی و هنری دبیرستان دخترانه دوره اول تجلیل شد ادامه...

جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شدجشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد
از دانش آموزان برتر مسابقات علمی، فرهنگی،هنری و ورزشی تجلیل شد ادامه...

برگزاری جلسه مشاوره ويژه دانش آموزان پايه دهم دبيرستان پسرانه دوره دوم برگزاری جلسه مشاوره ويژه دانش آموزان پايه دهم دبيرستان پسرانه دوره دوم
جلسه مشاوره ويژه دانش آموزان پايه دهم دبيرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید. ادامه...

نمایشگاه آثار هنری دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره اولنمایشگاه آثار هنری دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره اول
باعرض تبریک میلاد باسعادت دهمین اخترآسمان امامت و ولایت حضرت امام علی نقی الهادی نمایشگاهی از آثار هنری دانش آموزان که از دستاوردهای کلاسهای تابستان 95 تهیه شده است ادامه...

برگزاری دومین همایش گرد همایی فارغ التحصیلان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برگزاری دومین همایش گرد همایی فارغ التحصیلان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
طبق برنامه ریزی قبلی دومین همایش گرد همایی فارغ التحصیلان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در روز سه شنبه 16/6/95 از ساعت 18:30 درمراسم عصرگاه با قرائت آیاتی از قرآن مجید توسط خانم زهرا دهقان آغاز شد. ادامه...

اردوی شناخت دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شداردوی شناخت دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد
اردوی شناخت دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد ادامه...

جلسه دانش افزایی پایه هفتم دبیرستان پسرانه تشکیل شدجلسه دانش افزایی پایه هفتم دبیرستان پسرانه تشکیل شد
جلسه دانش افزایی پایه هفتم دبیرستان پسرانه تشکیل شد ادامه...

طرح استقبال پایه هفتم دبیرستان پسرانه آغاز شدطرح استقبال پایه هفتم دبیرستان پسرانه آغاز شد
با برگزاری کلاسهای علمی ، فرهنگی و هنری طرح استقبال پایه هفتم دبیرستان دوره اول شروع شد ادامه...

ثبت نام دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دوره دوم آغاز میگرددثبت نام دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دوره دوم آغاز میگردد
بر اساس اطلاعیه ستاد ثبت نام مدارس حضرت امام حسین (ع) یزد ، ثبت نام دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دوره دوم از تاریخ 5/31 آغاز گردید ادامه...

طرح درس و نرم افزار کلاسهای تابستانه نجوم منتشر شد
طرح درس و نرم افزار کلاسهای تابستانه نجوم منتشر شد ادامه...

آزمون پایان دوره کانونهای علمی ریاضی و فیزیک برگزار شد
دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم آزمون کانون ریاضی و فیزیک دادند ادامه...

برگزاری اردوی شناخت ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی شناخت ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه دوره دوم
با توجه برنامه ریزی های دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) و اتمام کلاس های تابستانی طرح استقبال ویژه پایه دهم، اردوی شناخت در روزیکشنبه مورخ 31-05-95 دراردوگاهشهید صدوقی سانیج همراه با برنامه های متنوع وشاد برگزارگردید. ادامه...

کلاس آداب معاشرت دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شدکلاس آداب معاشرت دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد
در راستای اجرای طرح استقبال دانش آموزان پایه دهم، کلاس آداب معاشرت برگزار شد ادامه...

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دومافتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم
کسب رتبه اول المپیاد علوم انسانی توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اردوی شناخت دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شداردوی شناخت دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد
اردوی دانش آموزی در اردوگاه شهید صدوقی سانیج یزد ادامه...

نشست توجیهی انتخاب رشته دانش آموزان کنکوری برگزار گردیدنشست توجیهی انتخاب رشته دانش آموزان کنکوری برگزار گردید
دانش آموزان و والدین سال چهارم دختر و پسر در نشستهای جداگانه با نحوه صحیح انتخاب رشته آشنا گردیدند ادامه...

گرامیداشت میلاد حضرت امام رضا (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شدگرامیداشت میلاد حضرت امام رضا (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد
گرامیداشت میلاد حضرت امام رضا (ع) در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار شد ادامه...

دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسریدریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری
دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395 ادامه...

 ويژه‌نامة انتخاب رشته ازمون سراسري 95 ويژه‌نامة انتخاب رشته ازمون سراسري 95
ويژه‌نامة انتخاب رشته آزمون سراسري 95 بمنظور راهنمايي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته روز دوشنبه 18 مرداد همزمان با هفته‌نامه پيك‌سنجش در سراسر كشور توزيع خواهد شد. ادامه...

برگزاری جشن روز دختر دبیرستان دخترانه امام حسین دوره دومبرگزاری جشن روز دختر دبیرستان دخترانه امام حسین دوره دوم
جشن روز دختر در دبیرستان دخترانه امام حسین دوره دوم برگزارشد. ادامه...

برگزاری کلاسهای تابستانی دبيرستان پسرانه دوره اولبرگزاری کلاسهای تابستانی دبيرستان پسرانه دوره اول
طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط موسسه خیریه فرهنگی ,آموزشی حضرت امام حسین(ع) کلاسهای تابستان دبیرستان پسرانه دوره اول از روز یکشنبه95/5/3 شروع گردید ادامه...

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری ثبت نام دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری ثبت نام دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع)
جلسه هم اندیشی و همفکری در خصوص ثبت نام دبیرستانهای دوره اول و دوره دوم حضرت امام حسین (ع) برگزار شد . ادامه...

برگزاری کلاس آداب معاشرت ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کلاس آداب معاشرت ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه دوره دوم
کلاس آداب معاشرت ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد. ادامه...

برگزاری شورای سیاستگزاری و هم اندیشی دبیرستانهای دوره اولبرگزاری شورای سیاستگزاری و هم اندیشی دبیرستانهای دوره اول
شورای سیاستگزاری و هم اندیشی دبیرستانهای دوره اول با حضور آقای باغستانی رئیس هیات مدیره موسسه ، مدیر ومعاونین دبیرستان های دوره اول برگزارگردید . ادامه...

چیدن سفره هفت سین دبیرستان پسرانه امام حسین (ع) دوره دومچیدن سفره هفت سین دبیرستان پسرانه امام حسین (ع) دوره دوم
با آغاز سال جدید1395 دبیرستان پسرانه امام حسین (ع) دوره دوم سفره ی هفت سین در سالن مدرسه چیدند. ادامه...

برگزاری مسابقه طناب کشی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقه طناب کشی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
جهت افزایش روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان، یک دوره مسابقات طناب کشی بین کلاسی در زنگ های تفریح در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد. ادامه...
لینک تصویری
گزارش تصویری
کلام بزرگان
گفتار نیک دارایی را زیاد می کند و روزی را افزایش می دهد و أجل را به تأخیر می اندازد و انسان را نزد اهل و خانواده محبوب می گرداند و (شخص را) به بهشت می برد.
امام سجاد

بایگانی