نماد اعتماد الكترونیكی
نظرسنجی آنلاین
به نظر شما طراحی سایت جدید در چه سطحی می باشد ؟
اوقات شرعی
اخبار و رویدادهای مجتمع
کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات قهرمانی استانکسب مقام قهرمانی تیم فوتسال دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات قهرمانی استان
کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات قهرمانی استان ادامه...

برپایی نمایسگاه کتاب در دبیرستان دخترانه دوره دومبرپایی نمایسگاه کتاب در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برپایی نمایسگاه کتاب در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

گرامیداشت هفته بسیج در دبیرستان پسرانه دوره دومگرامیداشت هفته بسیج در دبیرستان پسرانه دوره دوم
گرامیداشت هفته بسیج در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه مدیران و مشاورین دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع)جلسه مدیران و مشاورین دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع)
جلسه مدیران و مشاورین دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اعزام تیم فوتسال دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات ناحیه استاناعزام تیم فوتسال دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات ناحیه استان
اعزام تیم فوتسال دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات ناحیه استان ادامه...

برگزاری صبحگاه قرانی با عنوان کرسی تلاوت نور در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری صبحگاه قرانی با عنوان کرسی تلاوت نور در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری صبحگاه قرانی با عنوان کرسی تلاوت نور در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

صبحگاه به زبان انگلیسی در دبیرستان پسرانه دوره اولصبحگاه به زبان انگلیسی در دبیرستان پسرانه دوره اول
صبحگاه به زبان انگلیسی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه معارفه مدیران ، مسئولین دفتر مرکزی و مسئولین جدیدجلسه معارفه مدیران ، مسئولین دفتر مرکزی و مسئولین جدید
جلسه معارفه مدیران ، مسئولین دفتر مرکزی و مسئولین جدید ادامه...

شورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان هاشورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان ها
شورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان ها ادامه...

شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دومشورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم
شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه سیاستگذاری پایه چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دومجلسه سیاستگذاری پایه چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم
جلسه سیاستگذاری پایه چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه مشاوره پزشکی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه مشاوره پزشکی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه مشاوره پزشکی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

زیارت امامزاده جعفر (ع) دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اولزیارت امامزاده جعفر (ع) دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول
زیارت امامزاده جعفر (ع) دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه هم اندیشی والدین پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه هم اندیشی والدین پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه هم اندیشی والدین پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی تفریحی 1 روزه دبیران دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اولاردوی تفریحی 1 روزه دبیران دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول
اردوی تفریحی 1 روزه دبیران دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

معرفی نفرات برتر آزمون هفتگی و مبتکران پایه دوم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوممعرفی نفرات برتر آزمون هفتگی و مبتکران پایه دوم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوم
معرفی نفرات برتر آزمون هفتگی و مبتکران پایه دوم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اولین جلسه هم اندیشی والدین پایه دوم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوماولین جلسه هم اندیشی والدین پایه دوم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم
اولین جلسه هم اندیشی والدین پایه دوم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اولاولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول
اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

صبحگاه سلامت و ورزش صبحگاهی در دبیرستان پسرانه دوره اولصبحگاه سلامت و ورزش صبحگاهی در دبیرستان پسرانه دوره اول
صبحگاه سلامت و ورزش صبحگاهی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

بودجه بندی آزمون علمی مرحله اول و دوم علمی استان یزد
بودجه بندی آزمون علمی مرحله اول و دوم علمی استان یزد ادامه...

برگزاری جلسه با اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه با اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه با اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه انگیزشی با دانش آموزان چهارم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه انگیزشی با دانش آموزان چهارم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه انگیزشی با دانش آموزان چهارم انسانی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید.جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید.
جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید. ادامه...

جلسه مشترک هم اندیشی کادر مدارس با رئیس هیات مدیره موسسهجلسه مشترک هم اندیشی کادر مدارس با رئیس هیات مدیره موسسه
جلسه ی مشترک مدیران و معاونین مدارس چهارگانه موسسه حضرت امام حسین(ع) با حضور رئیس هیات مدیره موسسه تشکیل گردید ادامه...

جلسه مشترک والدین پایه نهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره اولجلسه مشترک والدین پایه نهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره اول
جلسه مشترک والدین پایه نهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اولین مرحله از آزمون مبتکران تیزهوشان در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری اولین مرحله از آزمون مبتکران تیزهوشان در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری اولین مرحله از آزمون مبتکران تیزهوشان در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اعزام دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به اردوی راهیان نوراعزام دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به اردوی راهیان نور
اعزام دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به اردوی راهیان نور ادامه...

اردوی یک روزه دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوماردوی یک روزه دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
اردوی یک روزه دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

بازدید دانش آموزان کلاس دوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از موزه آببازدید دانش آموزان کلاس دوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از موزه آب
بازدید دانش آموزان کلاس دوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از موزه آب ادامه...

اهداء جوایز به نفرات برتر آزمونهای مهرماه در دبیرستان پسرانه دوره دوماهداء جوایز به نفرات برتر آزمونهای مهرماه در دبیرستان پسرانه دوره دوم
اهداء جوایز به نفرات برتر آزمونهای مهرماه در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

راهپیمایی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت 13 آبانراهپیمایی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت 13 آبان
راهپیمایی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم به مناسبت 13 آبان ادامه...

مراسم روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) به یاد زنده یاد حاج مرتضی شیرینی سازمراسم روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) به یاد زنده یاد حاج مرتضی شیرینی ساز
مراسم روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) به یاد زنده یاد حاج مرتضی شیرینی ساز ادامه...

حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در راهپیمایی 13 آبانحضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در راهپیمایی 13 آبان
حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در راهپیمایی 13 آبان ادامه...

جلسه انجمن اولیاء و مربیان در دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه انجمن اولیاء و مربیان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

مراسم ویژه و راهپیمایی روز 13 آبان در دبیرستان پسرانه دوره اولمراسم ویژه و راهپیمایی روز 13 آبان در دبیرستان پسرانه دوره اول
مراسم ویژه و راهپیمایی روز 13 آبان در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه مشترک دبیران پایه هفتم و هشتم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره اولجلسه مشترک دبیران پایه هفتم و هشتم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره اول
جلسه مشترک دبیران پایه هفتم و هشتم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تقدیر از نفرات برتر آزمونها در دبیرستان دخترانه دوره دومتقدیر از نفرات برتر آزمونها در دبیرستان دخترانه دوره دوم
تقدیر از نفرات برتر آزمونها در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اولین جلسه هم اندیشی والدین پایه سوم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوماولین جلسه هم اندیشی والدین پایه سوم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم
اولین جلسه هم اندیشی والدین پایه سوم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

اولین جلسه معاونین هماهنگی دبیرستان وابسته به موسسه خیریه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسین (ع)اولین جلسه معاونین هماهنگی دبیرستان وابسته به موسسه خیریه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسین (ع)
اولین جلسه معاونین هماهنگی دبیرستان وابسته به موسسه خیریه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسین (ع) ادامه...

دومین جلسه انگیزشی با دانش آموزان سال چهارم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دومدومین جلسه انگیزشی با دانش آموزان سال چهارم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم
دومین جلسه انگیزشی با دانش آموزان سال چهارم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره اولبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره اول
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

جلسه شورای سیاست گذاری پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه شورای سیاست گذاری پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه شورای سیاست گذاری پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون هفتگی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری آزمون هفتگی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری آزمون هفتگی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

فعالیت مرکز مطالعاتی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولفعالیت مرکز مطالعاتی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
فعالیت مرکز مطالعاتی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه شورای مدیران و معاونین دبیرستانهای  دوره دومجلسه شورای مدیران و معاونین دبیرستانهای دوره دوم
جلسه شورای مدیران و معاونین دبیرستانهای دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

گرامیداشت ایام محرم در دبیرستان دخترانه دوره دومگرامیداشت ایام محرم در دبیرستان دخترانه دوره دوم
گرامیداشت ایام محرم در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه انگیزشی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم با رئیس هیئت مدیره موسسهجلسه انگیزشی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم با رئیس هیئت مدیره موسسه
جلسه انگیزشی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم با رئیس هیئت مدیره موسسه ادامه...

عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه دوره دومعزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
عزاداری سرور و سالار شهیدان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

عزاداری هیات دبیرستان پسرانه دوره دوم در حسینیه صاحب الزمان محمود آبادعزاداری هیات دبیرستان پسرانه دوره دوم در حسینیه صاحب الزمان محمود آباد
عزاداری هیات دبیرستان پسرانه دوره دوم در حسینیه صاحب الزمان محمود آباد ادامه...

مراسم عزاداری روز هشتم محرم در دبیرستان پسرانه دوره اولمراسم عزاداری روز هشتم محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول
مراسم عزاداری روز هشتم محرم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری کلاسهای آداب معاشرت در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری کلاسهای اعتقادی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری کلاسهای اعتقادی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری کلاسهای اعتقادی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه با نمایندگان سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه با نمایندگان سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه با نمایندگان سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری اردوی یک روزه برای کادر اجرایی و دبیران دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری اردوی یک روزه برای کادر اجرایی و دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری اردوی یک روزه برای کادر اجرایی و دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه هم اندیشی مشاوران دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه هم اندیشی مشاوران دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه هم اندیشی مشاوران دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه با مسئولان قرائت خانه دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه با مسئولان قرائت خانه دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه با مسئولان قرائت خانه دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جلسه شورای دبیران در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزاری جلسه شورای دبیران در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری جلسه شورای دبیران در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

دیدار مبلغ تازه مسلمان شده خارجی با دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اولدیدار مبلغ تازه مسلمان شده خارجی با دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول
دیدار مبلغ تازه مسلمان شده خارجی با دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه شورای دبیران پایه چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دومجلسه شورای دبیران پایه چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم
جلسه شورای دبیران پایه چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم ادامه...

سیاه پوش کردن فضای مدرسه و برافراشتن پرچم اباعبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره دومسیاه پوش کردن فضای مدرسه و برافراشتن پرچم اباعبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره دوم
سیاه پوش کردن فضای مدرسه و برافراشتن پرچم اباعبدالله الحسین(ع) در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

به استقبال ماه محرم رفتن دبیرستان پسرانه دوره اولبه استقبال ماه محرم رفتن دبیرستان پسرانه دوره اول
به استقبال ماه محرم رفتن دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

آماده شدن دبیرستان دخترانه دوره دوم جهت شروع ماه محرم آماده شدن دبیرستان دخترانه دوره دوم جهت شروع ماه محرم
آماده شدن دبیرستان دخترانه دوره دوم جهت شروع ماه محرم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه با سرپرستان قرائت خانه و معاونین شیفت عصر دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه با سرپرستان قرائت خانه و معاونین شیفت عصر دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه با سرپرستان قرائت خانه و معاونین شیفت عصر دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه با نمایندگان سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه با نمایندگان سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه با نمایندگان سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دومبرگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوم
برگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوم ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان پسرانه دومبرگزاری جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان پسرانه دوم
برگزاری جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان پسرانه دوم ادامه...

اولین جلسه شورای دبیران پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اولاولین جلسه شورای دبیران پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول
اولین جلسه شورای دبیران پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه دوره اولبرگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه دوره اول
برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

گرامیداشت عیدغدیرخم در دبیرستان دخترانه دوره اول گرامیداشت عیدغدیرخم در دبیرستان دخترانه دوره اول
گرامیداشت عیدغدیرخم در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در دبیرستان پسرانه دوره دومبرپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جشن به مناسبت عید سعید غدیر خم در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جشن به مناسبت عید سعید غدیر خم در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جشن به مناسبت عید سعید غدیر خم در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

گرامیداشت عیدغدیرخم در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت عیدغدیرخم در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت عیدغدیرخم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان سال چهارم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان سال چهارم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان سال چهارم تجربی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

بازگشایی دبیرستان دخترانه دوره اول از نگاه دوربینبازگشایی دبیرستان دخترانه دوره اول از نگاه دوربین
بازگشایی دبیرستان دخترانه دوره اول از نگاه دوربین ادامه...

بازگشایی دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز اول مهرماهبازگشایی دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز اول مهرماه
بازگشایی دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز اول مهرماه ادامه...

برنامه آغازین روز اول مهر در دبیرستان پسرانه دوره اولبرنامه آغازین روز اول مهر در دبیرستان پسرانه دوره اول
برنامه آغازین روز اول مهر در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

شروع سال تحصیلی جدید در دبیرستان پسرانه دوره دومشروع سال تحصیلی جدید در دبیرستان پسرانه دوره دوم
شروع سال تحصیلی جدید در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه ی هم اندیشی مدیران و مشاوران دبیرستانهای دوره اول و دوم برگزار گردیدجلسه ی هم اندیشی مدیران و مشاوران دبیرستانهای دوره اول و دوم برگزار گردید
جلسه ی هم اندیشی مدیران و مشاوران دبیرستانهای دوره اول و دوم برگزار گردید . ادامه...

برنامه هفتگی روز اول مهر و کلاس بندی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اولبرنامه هفتگی روز اول مهر و کلاس بندی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول
برنامه هفتگی روز اول مهر دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برنامه هفتگی روز اول مهر دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دومبرنامه هفتگی روز اول مهر دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم
برنامه هفتگی روز اول مهر دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم از نگاه دوربینجشن فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم از نگاه دوربین
جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم از نگاه دوربین ادامه...

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم به روایت تصویرجشن فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم به روایت تصویر
جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم به روایت تصویر ادامه...

برگزاری اردوی برون استانی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری اردوی برون استانی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری اردوی برون استانی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تشکیل جلسه قرآن دبیران دبیرستان پسرانه دوره اولتشکیل جلسه قرآن دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول
تشکیل جلسه قرآن دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

قهرمانی تیم کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم در مسابقات فوتسال ویژه دانش آموزان سال چهارم قهرمانی تیم کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم در مسابقات فوتسال ویژه دانش آموزان سال چهارم
قهرمانی تیم کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم در مسابقات فوتسال ویژه دانش آموزان سال چهارم ادامه...

برگزاری اردوی تهران - دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری اردوی تهران - دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری اردوی تهران - دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مراسم جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مراسم جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مرحله نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی سازبرگزاری مرحله نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز
برگزاری مرحله نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز ادامه...

برگزاری جشن و سپاس 7 - دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جشن و سپاس 7 - دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری جشن و سپاس 7 - دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اردوی دانش آموزی ویژه دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی دانش آموزی ویژه دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری اردوی دانش آموزی ویژه دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون پایانی کانون ریاضی و فیزیک برگزاری آزمون پایانی کانون ریاضی و فیزیک
برگزاری آزمون پایانی کانون ریاضی و فیزیک ادامه...

برگزاری اردوی دانش آموزی ویژه دانش آموزان پایه های اول و دوم دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی دانش آموزی ویژه دانش آموزان پایه های اول و دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری اردوی دانش آموزی ویژه دانش آموزان پایه های اول و دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

شروع کلاس های تابستانی در دبیرستان پسرانه دوره اولشروع کلاس های تابستانی در دبیرستان پسرانه دوره اول
شروع کلاس های تابستانی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

نفرات برتر دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در کنکور سراسری 1394نفرات برتر دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در کنکور سراسری 1394
نفرات برتر دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در کنکور سراسری 1394 ادامه...

نفرات برتر دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) در کنکور سراسری 1394نفرات برتر دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) در کنکور سراسری 1394
نفرات برتر دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) در کنکور سراسری 1394 ادامه...

نفرات برتر آزمون سراسری سال 1394
نفرات برتر آزمون سراسری سال 1394 ادامه...

جلسه هم اندیشی افزایش مسائل اعتقادی دانش آموزان دبیرستانهای دوره اول و دوم برگزار گردید جلسه هم اندیشی افزایش مسائل اعتقادی دانش آموزان دبیرستانهای دوره اول و دوم برگزار گردید
جلسه هم اندیشی افزایش مسائل اعتقادی دانش آموزان دبیرستانهای دوره اول و دوم برگزار گردید ادامه...

جلسه هم اندیشی دبیرستانهای دوره اول و دوم درباره نظمجلسه هم اندیشی دبیرستانهای دوره اول و دوم درباره نظم
جلسه هم اندیشی دبیرستانهای دوره اول و دوم درباره نظم ادامه...

جلسه شورای دبیرستانهای دوره دوم برگزار گردید . جلسه شورای دبیرستانهای دوره دوم برگزار گردید .
جلسه شورای دبیرستانهای دوره دوم برگزار گردید . ادامه...

افتتاح کلاسهای فرهنگی هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومافتتاح کلاسهای فرهنگی هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
افتتاح کلاسهای فرهنگی هنری دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)-دوره دوم ادامه...

سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای نقویان در دبیرستان دخترانه دوره دومسخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای نقویان در دبیرستان دخترانه دوره دوم
سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای نقویان در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

مراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز در دبیرستان پسرانه دوره دوممراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز در دبیرستان پسرانه دوره دوم
مراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

تشکیل کلاسهای فرهنگی هنری تابستان در دبیرستان پسرانه دوره دومتشکیل کلاسهای فرهنگی هنری تابستان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
تشکیل کلاسهای فرهنگی هنری تابستان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای نقویان در دبیرستان پسرانه دوره دومسخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای نقویان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای نقویان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی با دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه دانش افزایی با دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه دانش افزایی با دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

اطلاعیه ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان دبیرستانهای دوره اولاطلاعیه ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان دبیرستانهای دوره اول
مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان مدارس متوسطه دوره اول حضرت امام حسین (ع) ادامه...

مراسم افطاری دانش آموزان سال قبل دبیرستان پسرانه دوره اولمراسم افطاری دانش آموزان سال قبل دبیرستان پسرانه دوره اول
مراسم افطاری دانش آموزان سال قبل دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه ی شورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان هاجلسه ی شورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان ها
جلسه ی شورای هم اندیشی سرپرستان مراکز مطالعاتی دبیرستان ها ادامه...

مراسم قرعه کشی مسابقات جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز در دبیرستان پسرانه دوره دوممراسم قرعه کشی مسابقات جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز در دبیرستان پسرانه دوره دوم
مراسم قرعه کشی مسابقات جام رمضان یادبود حاج مرتضی شیرینی ساز در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری اردوی تابستان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری اردوی تابستان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری اردوی تابستان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جلسه پایانی اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه پایانی اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه پایانی اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

نتایج مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در دبیرستان پسرانه دوره اولنتایج مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در دبیرستان پسرانه دوره اول
نتایج مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جشن میلاد منجی عالم بشریت در دبیرستان پسرانه دوره اولجشن میلاد منجی عالم بشریت در دبیرستان پسرانه دوره اول
جشن میلاد منجی عالم بشریت در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ كشور در باره:‌ تاريخ‌، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسری 94
اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره:‌ تاريخ‌، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري‌ سال 1394 ادامه...

گرامیداشت تولد حضرت امام حسین (ع) و برگزاری جشن در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت تولد حضرت امام حسین (ع) و برگزاری جشن در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت تولد حضرت امام حسین (ع) و برگزاری جشن در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

گزارش تصویری جشن تجلیل از معلمان مدارس حضرت امام حسین (ع)گزارش تصویری جشن تجلیل از معلمان مدارس حضرت امام حسین (ع)
گزارش تصویری جشن تجلیل از معلمان مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس دوره ی اول حضرت امام حسین (ع)اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس دوره ی اول حضرت امام حسین (ع)
بنا بر اعلام ستاد ثبت نام آزمون ورودی مدارس حضرت امام حسین (ع)، داوطلبین گرامی میتوانند با مراجعه به بخش آزمون ورودی مدارس و وارد کردن مشخصات نسبت به رویت نتیجه آزمون اقدام نمایند. ادامه...

نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)
نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) سال تحصیلی 95-94 ادامه...

نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین (ع)
نفرات برتر آزمون ورودی دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) سال تحصیلی 95-94 ادامه...

آخرین صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اول همراه با دعای توسلآخرین صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اول همراه با دعای توسل
آخرین صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره اول همراه با دعای توسل ادامه...

رئیس هیات مدیره موسسه مدیران و کلیه ی عوامل اجرایی مراسم زمزمه محبت 94 تقدیر نمودند .رئیس هیات مدیره موسسه مدیران و کلیه ی عوامل اجرایی مراسم زمزمه محبت 94 تقدیر نمودند .
رئیس هیات مدیره موسسه مدیران و کلیه ی عوامل اجرایی مراسم زمزمه محبت 94 تقدیر نمودند . ادامه...

تجلیل از دبیر دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) توسط معاون وزیر آموزش و پرورشتجلیل از دبیر دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) توسط معاون وزیر آموزش و پرورش
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پروش و دبیر کل شورای عالی این وزارتخانه دوشنبه شب در مراسم تجلیل از دبیران موسسه خیریه فرهنگی آموزشی حضرت اام حسین(ع) یزد از معلم دوران دبیرستان خود تجلیل کردند. ادامه...

برگزاری دومین جشنواره علوم آزمایشگاهی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری دومین جشنواره علوم آزمایشگاهی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری دومین جشنواره علوم آزمایشگاهی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...


برگزاری بازی دوستانه والیبال بین تیم کلاس اول ب با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری بازی دوستانه والیبال بین تیم کلاس اول ب با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری بازی دوستانه والیبال بین تیم کلاس اول ب با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

اجرای طرح یک روز برای فردا توسط اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوماجرای طرح یک روز برای فردا توسط اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم
اجرای طرح یک روز برای فردا توسط اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه دوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین پایه دوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین پایه دوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره دوم ادامه...

اعلام نتایج مسابقات فرهنگی، هنری مرحله ناحیه دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اولاعلام نتایج مسابقات فرهنگی، هنری مرحله ناحیه دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول
اعلام نتایج مسابقات فرهنگی، هنری مرحله ناحیه دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

آزمون ورودی دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره اول، برگزار گردید.آزمون ورودی دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره اول، برگزار گردید.
آزمون ورودی دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره اول، برگزار گردید. ادامه...

حضور دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم در اماکن مذهبیحضور دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم در اماکن مذهبی
حضور دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم در اماکن مذهبی ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه های سوم و چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم برگزار گردید.جلسه دانش افزایی والدین پایه های سوم و چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم برگزار گردید.
جلسه دانش افزایی والدین پایه های سوم و چهارم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم برگزار گردید. ادامه...

اطلاعیه شمار 6 ستاد ثبت نام آزمون ورودی سال 94اطلاعیه شمار 6 ستاد ثبت نام آزمون ورودی سال 94
محل های برگزاری آزمون ورودی مدارس حضرت امام حسین(ع) سال 94 ادامه...

اطلاعیه شماره 5 ستاد ثبت نام آزمون ورودی سال 94اطلاعیه شماره 5 ستاد ثبت نام آزمون ورودی سال 94
نکات ضروری جهت حضور در جلسه آزمون ورودی ادامه...

گرامیداشت میلاد امیرالمومنین علیه السلام و بزرگداشت روز معلم در دبیرستان دخترانه دوره دومگرامیداشت میلاد امیرالمومنین علیه السلام و بزرگداشت روز معلم در دبیرستان دخترانه دوره دوم
گرامیداشت میلاد امیرالمومنین علیه السلام و بزرگداشت روز معلم در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جشن میلاد حضرت جوادالائمه علیه السلام در دبیرستان دخترانه دوره دومجشن میلاد حضرت جوادالائمه علیه السلام در دبیرستان دخترانه دوره دوم
جشن میلاد حضرت جوادالائمه علیه السلام در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم روز معلم در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مراسم روز معلم در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مراسم روز معلم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

مراسم ختم مرحوم علاقه بند خیر مدرسه ساز در نمازخانه دبیرستان پسرانهمراسم ختم مرحوم علاقه بند خیر مدرسه ساز در نمازخانه دبیرستان پسرانه
مراسم ختم مرحوم علاقه بند خیر مدرسه ساز در نمازخانه دبیرستان پسرانه ادامه...

برگزاری مراسمی ويژه به منظور بزرگداشت مقام معلم در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مراسمی ويژه به منظور بزرگداشت مقام معلم در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مراسمی ويژه به منظور بزرگداشت مقام معلم در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقات رده بندی و فینال والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات رده بندی و فینال والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات رده بندی و فینال والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

بزرگداشت سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در دبیرستان پسرانه دوره دومبزرگداشت سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در دبیرستان پسرانه دوره دوم
بزرگداشت سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جشن به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جشن به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جشن به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جشن تکلیف دبیرستان پسرانه دوره اولجشن تکلیف دبیرستان پسرانه دوره اول
جشن تکلیف دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

نمونه سئوالات امتحانات نهایی سال های قبل پایه سوم دبیرستان دوره دوم
نمونه سئوالات امتحانات نهایی سال های قبل پایه سوم دبیرستان دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون مرحله دوم عملی استان در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری آزمون مرحله دوم عملی استان در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری آزمون مرحله دوم عملی استان در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی با دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم در مورد امتحانات نوبت دومجلسه دانش افزایی با دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم در مورد امتحانات نوبت دوم
جلسه دانش افزایی با دانش آموزان پایه دوم دبیرستان دخترانه دوره دوم در مورد امتحانات نوبت دوم ادامه...

برگزاری کلاس آموزش احیا قلب و ریه در دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری کلاس آموزش احیا قلب و ریه در دبیرستان دخترانه دوره دوم
برگزاری کلاس آموزش احیا قلب و ریه در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جلسه آسیب های اجتماعی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه آسیب های اجتماعی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه آسیب های اجتماعی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون علمی مرحله دوم استان در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری آزمون علمی مرحله دوم استان در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری آزمون علمی مرحله دوم استان در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

گرامیداشت شهادت امام علی نقی (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت شهادت امام علی نقی (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت شهادت امام علی نقی (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

کلاس عملی درس کار و فناوری در دبیرستان پسرانه دوره اولکلاس عملی درس کار و فناوری در دبیرستان پسرانه دوره اول
کلاس عملی درس کار و فناوری در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه شـورای دبیـرسـتانهـای دوره اول و دوم حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید . جلسه شـورای دبیـرسـتانهـای دوره اول و دوم حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید .
جلسه شـورای دبیـرسـتانهـای دوره اول و دوم حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید . ادامه...

گرامیداشت اول ماه رجب و میلاد امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اولگرامیداشت اول ماه رجب و میلاد امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول
گرامیداشت اول ماه رجب و میلاد امام محمدباقر (ع) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات تواشیح و نغمات قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مسابقات تواشیح و نغمات قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مسابقات تواشیح و نغمات قرآنی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون مرحله دوم بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون مرحله دوم بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون مرحله دوم بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

کلاس آموزش مقدماتی بسیج در دبیرستان پسرانه دوره اولکلاس آموزش مقدماتی بسیج در دبیرستان پسرانه دوره اول
کلاس آموزش مقدماتی بسیج در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی آزمون بهبود عملکرد دانش آموزان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی آزمون بهبود عملکرد دانش آموزان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی آزمون بهبود عملکرد دانش آموزان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری آزمون بهبود عملکرد تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تشکیل جلسه دانش آموزان جهت برنامه ریزی تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولتشکیل جلسه دانش آموزان جهت برنامه ریزی تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
تشکیل جلسه دانش آموزان جهت برنامه ریزی تحصیلی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه سلامت و اهدای لوح قهرمانی به دو دانش آموزان برتر در دبیرستان دخترانه دوره دومصبحگاه سلامت و اهدای لوح قهرمانی به دو دانش آموزان برتر در دبیرستان دخترانه دوره دوم
صبحگاه سلامت و اهدای لوح قهرمانی به دو دانش آموزان برتر در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دومشورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم
شورای دبیران دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردیدشورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید
شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه های اول و دوم دبیرستان پسرانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین پایه های اول و دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین پایه های اول و دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جلسه شورای دبیرستانهای دوره اول و دومجلسه شورای دبیرستانهای دوره اول و دوم
جلسه شورای دبیرستانهای دوره اول و دوم ادامه...

تجلیل از برگزیدگان فرهنگی، هنری دبیرستان پسرانه دوره اولتجلیل از برگزیدگان فرهنگی، هنری دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از برگزیدگان فرهنگی، هنری دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

آزمون تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اولآزمون تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول
آزمون تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مراسم بزرگداشت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تست سلامت دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دومتست سلامت دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم
تست سلامت دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام مادر در دبیرستان دخترانه دوره دوممیلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام مادر در دبیرستان دخترانه دوره دوم
میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام مادر در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه هم اندیشی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه هم اندیشی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه هم اندیشی والدین پایه سوم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

بزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) و روز مادر در دبیرستان پسرانه دوره دومبزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) و روز مادر در دبیرستان پسرانه دوره دوم
بزرگداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) و روز مادر در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

بازدید رئیس آموزش و پرورش از قرائتخانه نوروزی دبیرستان دخترانهبازدید رئیس آموزش و پرورش از قرائتخانه نوروزی دبیرستان دخترانه
آقای ارجمندی از مرکز مطالعاتی ویژه نوروز در دبیرستان دخترانه دوره دوم بازدید کرد ادامه...

تشکیل اولین همایش انجمن فارغ التحصیلان دبیرستان دخترانه دوره دوم تشکیل اولین همایش انجمن فارغ التحصیلان دبیرستان دخترانه دوره دوم
فارغ التحصیلان سالهای 87 تا 93 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) گرد هم آمدند ادامه...

ادامه فعالیت قرائت خانه های مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال جدیدادامه فعالیت قرائت خانه های مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال جدید
ادامه فعالیت قرائت خانه های مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال جدید ادامه...

برگزاری کلاسهای نوروزی در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری کلاسهای نوروزی در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری کلاسهای نوروزی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان سوم ریاضی دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان سوم ریاضی دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان سوم ریاضی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

استقبال از بهار در سال نو در دبیرستان پسرانه دوره دوماستقبال از بهار در سال نو در دبیرستان پسرانه دوره دوم
استقبال از بهار در سال نو در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم با حضور مدیر و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزدبرگزاری صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم با حضور مدیر و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد
برگزاری صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم با حضور مدیر و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد ادامه...

خنده را قسمت کنیم، شاید فردا برای کمک دیر باشد ...خنده را قسمت کنیم، شاید فردا برای کمک دیر باشد ...
خنده را قسمت کنیم، شاید فردا برای کمک دیر باشد ... ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم از انجمن فیزیکبازدید دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم از انجمن فیزیک
بازدید دانش آموزان پایه اول دبیرستان دخترانه دوره دوم از انجمن فیزیک ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دومجلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم
جلسه دانش افزایی والدین پایه چهارم دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

حلقه صالحین دبیرستان دخترانه دوره دومحلقه صالحین دبیرستان دخترانه دوره دوم
حلقه صالحین دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولجلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اعزام دانش آموزان برگزیده دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات معارف اسلامی ناحیهاعزام دانش آموزان برگزیده دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات معارف اسلامی ناحیه
اعزام دانش آموزان برگزیده دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات معارف اسلامی ناحیه ادامه...

برگزاری آزمون مبتکران مرحله ششم در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون مبتکران مرحله ششم در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون مبتکران مرحله ششم در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات تنیس روی میز در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولسفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

گرامیداشت روز درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولگرامیداشت روز درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
گرامیداشت روز درختکاری در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اعزام برگزیدگان هنرهای تجسمی دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات مرحله ناحیهاعزام برگزیدگان هنرهای تجسمی دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات مرحله ناحیه
اعزام برگزیدگان هنرهای تجسمی دبیرستان پسرانه دوره اول به مسابقات مرحله ناحیه ادامه...

انتخا دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول برای کنفرانس مسابقات معارف مرحله ناحیهانتخا دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول برای کنفرانس مسابقات معارف مرحله ناحیه
انتخا دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول برای کنفرانس مسابقات معارف مرحله ناحیه ادامه...

انجمن خیریه دانش اموزی دبیرستان دخترانه دوره دومانجمن خیریه دانش اموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم
انجمن خیریه دانش اموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و امتحانات هماهنگ کشوری پایه چهارم سال تحصیلی 94-93برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و امتحانات هماهنگ کشوری پایه چهارم سال تحصیلی 94-93
برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و امتحانات هماهنگ کشوری پایه چهارم سال تحصیلی 94-93 ادامه...


برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و نوحه سرایی در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و نوحه سرایی در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و نوحه سرایی در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیهشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه ادامه...

سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه دوره اولسفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه دوره اول
سفره سلامت ، صبحانه سالم در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

شور نیکو کاری ،اکرام فاطمی و همبستگی اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره اولشور نیکو کاری ،اکرام فاطمی و همبستگی اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره اول
شور نیکو کاری ،اکرام فاطمی و همبستگی اجتماعی در دبیرستان دخترانه دوره اول ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه سوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون استعداد تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری آزمون استعداد تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری آزمون استعداد تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون تیمز در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون تیمز در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون تیمز در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

اولین کارگروه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گردید.اولین کارگروه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گردید.
اولین کارگروه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گردید. ادامه...

برگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات والیبال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

بازدید دانش آموزان سوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از دانشکده های مختلف دانشگاه تهرانبازدید دانش آموزان سوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از دانشکده های مختلف دانشگاه تهران
بازدید دانش آموزان سوم انسانی دبیرستان پسرانه دوره دوم از دانشکده های مختلف دانشگاه تهران ادامه...

اهدای جوائز به تیم برتر مسابقات فوتسال در دبیرستان دخترانه دوره دوماهدای جوائز به تیم برتر مسابقات فوتسال در دبیرستان دخترانه دوره دوم
اهدای جوائز به تیم برتر مسابقات فوتسال در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات دوومیدانیشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات دوومیدانی
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات دوومیدانی ادامه...

شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات سرودشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات سرود
شرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در مسابقات سرود ادامه...

بزرگداشت هفته تربیتی در دبیرستان دخترانه دوره دومبزرگداشت هفته تربیتی در دبیرستان دخترانه دوره دوم
بزرگداشت هفته تربیتی در دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

جلسه هم اندیشی و تجلیل از نیروهای خدماتی دبیرستان های وابسته به موسسهجلسه هم اندیشی و تجلیل از نیروهای خدماتی دبیرستان های وابسته به موسسه
جلسه هم اندیشی و تجلیل از نیروهای خدماتی دبیرستان های وابسته به موسسه ادامه...

اردوی درون استانی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوماردوی درون استانی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم
اردوی درون استانی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

تجلیل از مربیان پرورشی دبیرستان پسرانه دوره اولتجلیل از مربیان پرورشی دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از مربیان پرورشی دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تجلیل از برگزیدگان المپیاد ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اولتجلیل از برگزیدگان المپیاد ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول
تجلیل از برگزیدگان المپیاد ریاضی در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی برای پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری اردوی تفریحی برای پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری اردوی تفریحی برای پایه اول دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

صبحانه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحانه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحانه سلامت در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره دومبرگزاری جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره دوم
از دانش آموزان برتر در نیم سال اول تحصیلی تقدیر شد ادامه...

جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره اول با شکوه خاصی برگزار گردیدجشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره اول با شکوه خاصی برگزار گردید
جشن و سپاس دبیرستان دخترانه دوره اول با شکوه خاصی برگزار گردید ادامه...

برگزاری بازی دوستانه فوتسال بین تیم کلاس دوم ریاضی الف با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری بازی دوستانه فوتسال بین تیم کلاس دوم ریاضی الف با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری بازی دوستانه فوتسال بین تیم کلاس دوم ریاضی الف با کادر اجرایی دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

‌اهداء جوائز به نفرات برتردبیرستان پسرانه دوره دوم در آزمون های هفتگی و قلم چی در بهمن ماه‌اهداء جوائز به نفرات برتردبیرستان پسرانه دوره دوم در آزمون های هفتگی و قلم چی در بهمن ماه
‌اهداء جوائز به نفرات برتردبیرستان پسرانه دوره دوم در آزمون های هفتگی و قلم چی در بهمن ماه ادامه...

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی سال 94اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی سال 94
اطلاعیه شماره یک ثبت نام آزمون ورودی مدارس متوسطه دوره اول ادامه...

ثبت نام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم برای کنکور سراسری سال 1394ثبت نام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم برای کنکور سراسری سال 1394
ثبت نام دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم برای کنکور سراسری سال 1394 ادامه...

جشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره دوم با شکوه خاصی برگزار گردیدجشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره دوم با شکوه خاصی برگزار گردید
جشن و سپاس دبیرستان پسرانه دوره دوم با شکوه خاصی برگزار گردید ادامه...

برگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری فینال مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

دیدار و تقدیر از آقای طاقداریان خیر محترمدیدار و تقدیر از آقای طاقداریان خیر محترم
دیدار و تقدیر از آقای طاقداریان خیر محترم ادامه...

شروع به کار سالن فرهنگی، ورزشی و دینی مرحوم شرینی سازشروع به کار سالن فرهنگی، ورزشی و دینی مرحوم شرینی ساز
شروع به کار سالن فرهنگی، ورزشی و دینی مرحوم شرینی ساز ادامه...

برپایی مراسم روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)برپایی مراسم روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
در مجموعه فرهنگی ورزشی و دینی حاج مرتضی شیرینی ساز برگزار شد ادامه...

برگزاری آزمون سنجش پایه های هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری آزمون سنجش پایه های هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری آزمون سنجش پایه های هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تجهیز و آماده سازی سالن ورزشی دبیرستان پسرانه برای مراسم روضه خوانی اباعبدالله الحسینتجهیز و آماده سازی سالن ورزشی دبیرستان پسرانه برای مراسم روضه خوانی اباعبدالله الحسین
تجهیز و آماده سازی سالن ورزشی دبیرستان پسرانه برای مراسم روضه خوانی اباعبدالله الحسین ادامه...

برپایی مراسم روضه خوانی اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)برپایی مراسم روضه خوانی اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
به مناسبت هشتمین سالگرد خیر مدرسه ساز مرحوم حاج سید اسماعیل سالار ادامه...

برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری مسابقات فوتسال در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

جشن و سپاس دخترانه دوره دوم برگزار شدجشن و سپاس دخترانه دوره دوم برگزار شد
برپایی مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر علمی،فرهنگی و ورزشی ادامه...

برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دومبرگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دوم
برگزاری جشن و سپاس در دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس 5 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم جشن و سپاس 5 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم جشن و سپاس 5 در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شدجشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شد
جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شد ادامه...

جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شدجشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) برگزار شد
با حضور رئیس شورای اسلامی شهر یزد، مدیرکل آموزش پرورش استان جشن دانش اموختگی سال 93 برگزار شد ادامه...

راهنمای انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1393
راهنمای انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1393 ادامه...

اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393
اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393 ادامه...

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1393 مشخص شدندنفرات برتر کنکور سراسری سال 1393 مشخص شدند
نفرات برتر هر يك از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان به شرح ذيل اعلام مي گردد. ادامه...

 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري 1393 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري 1393
آخرین اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص دفترچه های انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1393 ادامه...

 اشنايي با روش گزينش ازمون سراسري و راهنماي انتخاب رشته سال 1393 اشنايي با روش گزينش ازمون سراسري و راهنماي انتخاب رشته سال 1393
اشنايي با روش گزينش ازمون سراسري و راهنماي انتخاب رشته سال 1393 ادامه...

از وقف‌نامه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) یزد رونمایی شداز وقف‌نامه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) یزد رونمایی شد
امروز با حضور مسئولان استان یزد، امام جمعه موقت و خیران این استان، وقف‌نامه دبیرستان امام حسین (ع) یزد رونمایی شد. ادامه...

کلید اولیه سوالات آزمون سراسری 93
گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک و علوم تجربی ادامه...

سوالات کنکور سراسریسوالات کنکور سراسری
سوالات کنکور سراسری ادامه...

مراسم بزرگداشت مقام معلم + گزارش تصویری 3مراسم بزرگداشت مقام معلم + گزارش تصویری 3
مراسم " زمزمه محبت " آیین تجلیل از دبیران مدارس حضرت امام حسین(ع) برگزار شد ادامه...

مراسم بزرگداشت مقام معلم برگزار شد + گزارش تصویریمراسم بزرگداشت مقام معلم برگزار شد + گزارش تصویری
مراسم " زمزمه محبت " آیین تجلیل از دبیران مدارس حضرت امام حسین(ع) برگزار شد ادامه...

برای گرفتن نمره خوب در امتحانات این نکات را رعایت کنیدبرای گرفتن نمره خوب در امتحانات این نکات را رعایت کنید
یاد داشتی که در ادامه می آید توسط رئیس هیئت مدیره موسسه حضرت امام حسین علیه السلام نگاشته شده و نکاتی را پیرامون امتحانات به خانواده ها و دانش آموزان گوش زد نموده است ادامه...
لینک تصویری
گزارش تصویری
کلام بزرگان
هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.
حضرت امام حسین علیه السلام

بایگانی