کی هستیم

دکتر الهی قمشه ای : اگر بفهمی کی هستی دیگه کار بد نمی کنی، حسادت و حرص نشانه کم بودن ماست .                                                                     

فایل های ضمیمه :

گاهی فکر می کنیم خداوند مارو فراموش کرده

دکتر الهی قمشه ای : گاهی فکر می کنیم خداوند مارو فراموش کرده                                                                                                                 

فایل های ضمیمه :

چرا در گذشته زندگی می کنیم ؟

دکتر هولاکویی : زندگی رو باید آنقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه

فایل های ضمیمه :

قدر گیره های زندگیتان را بدانید!!

قدر گیره های زندگیتان را بدانید

آنها جمع و جورتون کردن وقتی تکه تکه بودید

اصلاح رابطه با خدا

کلام امیرالمومنین علی علیه السلام :
هرکس رابطه خود را با خدا اصلاح کند ( بوسیله تقوی ) ، خداوند رابطه مردم را با او اصلاح می کند .                                                                      

فایل های ضمیمه :

حفظ سلامت تن

حفظ سلامت تن از کلام امام

مقالات تربیتی