نشست شورای معاونان پرورشی مدارس امام حسین (ع) برگزارشد

نشست مشترک شورای معاونان پرورشی مدارس شش گانه موسسه آموزشی حضرت امام حسین علیه السلام...

ادامه مطلب...

نشست مشترک مدیر دبیرستان دخترانه دور دوم با اعضای شورای دانش آموزی

اولین نشست مشترک مدیر دبیرستان دخترانه دور دوم ...

بااعضای شورای دانش آموزی این دبیرستان برگزار شد .

ادامه مطلب...

بیست وسومین مانور زلزله و ایمنی درمدارس

گزارشی از اجرای نمادین مانور زلزله در دبیرستان های دخترانه دوره اول و دوم و دبیرستان پسرانه دوره اول 

ادامه مطلب...

شرکت دختران دانش آموزپایه یازدهم در کارگاه آداب معاشرت

کارگاه آموزشی آداب معاشرت دانش آموزان ...

ادامه مطلب...

تقدیر از برترین های مسابقه کتابخوانی در دبیرستان پسرانه دوره دوم

درصبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم و با حضور حاج آقا باغستانی مدیر مجتمع...

ادامه مطلب...

آزمون های فرامدرسه ای قلم چی مدارس حضرت امام حسین (ع) برگزار شد

دانش آموزان دبیرستانهای دوره دوم مدارس حضرت امام حسین علیه السلام روز گذشته بارعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در...

ادامه مطلب...

برپائی آئین هفتگی زیارت عاشورا دردبیرستان پسرانه دوره دوم

فایل های ضمیمه :

کارگاه توانمند سازی والدین و دانش آموزان دبیرستانهای امام حسین (ع) برگزارشد

اولین کارگاه توانمندسازی ویژه والدین ودانش آموزان دبیرستان های دوره اول ودوم حضرت امام حسین علیه السلام درسال تحصیلی جاری...

ادامه مطلب...

شورای هم اندیشی مدارس حضرت امام حسین (ع) با موضوع هوش هیجانی برگزار شد.

جلسه شورای مدارس با حضور مدیران و معاونین مدارس 6 گانه موسسه آموزشی حضرت امام حسین علیه السلام...

ادامه مطلب...

دومین دوره آموزشی کارگاه مهارت های زندگی چهارشنبه سوم آذرماه آغاز می شود

مجتمع آموزشی حضرت امام حسین علیه السلام درنظر دارد ...

ادامه مطلب...

آغاز رقابت دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم در دومین جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی درون مدرسه ای

آئین افتتاحیه جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین علیه السلام...

ادامه مطلب...

قدردانی از کتابدار دبیرستان پسرانه دوره دوم

مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی...

ادامه مطلب...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دوره دوم

بیست وچهارمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی ...

ادامه مطلب...

برپایی آیین معنوی و پر فیض  زیارت عاشورا در دبیرستان پسرانه دوره دوم  

اولین آیین زیارت پرفیض عاشورای دانش آموزی درسال تحصیلی جاری ...

ادامه مطلب...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم

بیست وچهارمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی...

ادامه مطلب...