گزارش تصویری جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم

این قسمت : دارت و تنیس روی میز 

ادامه مطلب...

گزارش تصویری جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم

این قسمت :شطرنج

ادامه مطلب...

گزارش تصویری جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم

این قسمت: فوتسال ...

ادامه مطلب...

گزارش تصویری /جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم

این قسمت : والیبال ...

ادامه مطلب...

نتایج جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه دوره دوم

ادامه مطلب...

گزارش تصویری /جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی

ادامه مطلب...

اعلام نفرات برتر جشنواره درون مدرسه ای - 99/12/05

معرفی نفرات برتر مسابقات فوتبال دستی

نفرات برتر مسابقات تنیس

نفرات برتر مسابقات دارت

گزارش تصویری جشنواره درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه دوره دوم - 99/12/03

گزارش تصویری 

معرفی نفرات برتر مسابقات فرهنگی،هنری،قرآن،عترت و نماز در مرحله آموزشگاه - 99/12/03

رتبه های اول دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) - دوره اول مسابقات فرهنگی ، هنری ، قرآن ، عترت و نماز ( مرحله آموزشگاه ) برای شرکت در مرحله ناحیه معرفی شدند .

گزارش تصویری جشنواره درون مدرسه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)-دوره دوم - 99/11/29

جشنواره درون مدرسه ای دیبرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)-دوره دوم 

مشاهده مطالب قدیمی تر...