ما تا زمانی در باب این یا آن مطلب حق اظهار نظر داریم که خود نیز احساسش کرده باشیم.«کتاب رنج‌های ورتر جوان» 
امام حسين (ع) فرمود: «پروردگارا! آن كه تو را نيافت، چه يافت و آن كه تو را يافت، چه از دست داد؟» 

آخرین اخبار و مقالات

اخبار موسسه


دبیرستانهای دوره دوم


دبیرستانهای دوره اول


اخبار دبستان


 

امکانات مدرسه